Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi

kadinlarda idrar kacirma tedavisi

İdrar kaçırma hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bir problemdir. Kadınlarda görülme riski erkeklere göre 3 kat daha fazladır. Nerdeyse her 3 kadından biri az veya çok idrar kaçırma problemi yaşamaktadır.

İdrar kaçırma bir kadın için belki ölümcül bir hastalık değildir ama psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak kadının hayat kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir.

İdrar kaçırma nedenleri, çeşitleri ve tedavisi ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bu yazımda bulabilirsiniz.

İdrar kaçırma neden olur?” sorusunun cevabını daha iyi anlayabilmek için gelin önce “İdrar nasıl tutulur?” sorusunun cevabını verelim.

banner idrarkacirma

İdrar Nasıl Tutulur?

İdrarın tutulabilmesi için mesane (idrar torbası), üretra (idrar yapılan yer) ve pelvik tabanın anatomik ve nörolojik olarak sağlam olması gerekir. Bu yapılardan birinde sorun olursa idrar kaçırma olur.

Mesanede bulunan detrüsör kasları idrar tutmayı veya idrar yapmayı sağlar. Bu kaslar istem dışı çalışan kaslardır. Mesanedeki detrusor kası kasılırsa idrar yapma isteği gelir, kasılmazsa hasta idrarı yokmuş gibi hisseder.

İdrarı tutabilmek için mesane, mesane boynu ve üretra arasındaki anatomik bütünlük de sağlam olmalıdır. Bu anatomik bütünlüğün sağlam olması için bu organları olması gereken yerde tutan pelvik taban kasları ve bağlarının sağlam olması gerekir. Bu dengede en ufak bir bozukluk olursa idrar kaçırma olur.

İdrar Kaçırma (İdrar Tutamama) Nedir?

Normalde her insan idrarını tutulabilmeli ve sosyal olarak uygun zaman ve yerde istemli olarak idrar yapabilmelidir. Bu durum üriner kontinans olarak tanımlanır. Uygun olmayan ortamda ve zamanda idrar kaçırmaya ÜRİNER İNKONTİNANS denir.

İdrar kaçırma hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir. Ancak kadınlarda görülme ihtimali erkeklere göre daha yüksektir. Erkeklerde idrar kaçırmanın en sık nedeni prostat büyümesi veya ameliyata bağlı sinir hasarıdır.

Yapılan bazı çalışmalarda kadınlarda idrar kaçırma probleminin görülme sıklığı %3 olarak saptanmıştır. Ancak bu oran başka çalışmalarda %30 olarak bildirilmiştir. Görülme sıklığı arasında bu kadar fark olmasının nedeni de kadınların idrar tutamama şikayetinden doktora bahsetmemeleri olarak açıklanmıştır.

Kadınlar 3 nedenle doktora idrar kaçırma şikayetinden bahsetmezler.

 • Utanma
 • Yaşlılıkta idrar kaçırmanın normal olduğunu düşünme
 • Tedavisinin olmadığını düşünme

Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedenleri

Kadınlarda yaşlanma ile beraber idrar kaçırma şikayeti artar. Çünkü yaşla beraber tüm organların rezervuar kapasitesi azalır.

Menopoz da kadınlarda idrar kaçırma riskini artırır. Çünkü östrojen kadınlarda pelvik tabanın sağlam olmasını sağlar. Menopozda östrojen azaldığı için bağ dokusunda gevşeme ve sarkma olur. Bu da menopozda idrar tutamamaya neden olur.

Doğum yapmış olmak idrar kaçırma için çok önemli bir risk faktörüdür. Hiç doğum yapmamış kadınlara kıyasla doğum yapmış olan kadınlarda idrar kaçırma daha sık görülmektedir. Doğum sayısı arttıkça da altına idrar kaçırma sorunu daha sık gözlenir.

Sezaryen doğuma kıyasla normal doğum daha çok idrar kaçırmaya neden olur. Çünkü sezaryende pelvik taban anatomisine zarar gelmez. Ama normal doğumda özellikle de zor doğum yapmış olan kadınlarda idrar tutamama sık görülür.

Sigara ve şişmanlık karın içi basıncı artırarak kadınlarda idrar kaçırmaya sebep olabilir. Çünkü karın içi basınç artışı pelvik taban üzerine binen yükü artırarak anatominin bozulmasına sebep olur. Bu da idrar kaçırmaya neden olur.

Üriner İnkontinans İçin Risk Faktörleri

İdrar kaçırma için risk altında olan kadınlar şunlardır:

 • İleri yaş
 • Menopoz
 • Gebelik
 • Normal doğum
 • Zor doğum
 • İri bebek
 • Obezite
 • Sigara
 • Kronik kabızlık
 • Genetik yatkınlık

İdrar Tutamama Çeşitleri

İdrar kaçırma sorunu geçici ve kronik idrar kaçırma şeklinde ikiye ayrılır. Geçici idrar kaçırmada altta yatan sorun düzeldiğinde idrar kaçırma problemi ortadan kalkar. Anatomik veya sinirsel olarak idrar yollarında sorun yoktur. Ancak kronik idrar kaçırma türünde anatomik veya sinirsel olarak idrar yollarında problem vardır.

Geçici İdrar Kaçırma Nedenleri

 • Bilinç bulanıklığı
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Vajina ve üretrada östrojen eksikliği (atrofik vajinit)
 • İlaçlar
 • Psikiyatrik nedenler
 • Aşırı idrar çıkarma
 • Hareket kısıtlılığı

Kronik İdrar Kaçırma Nedenleri

 • Stres inkontinans
 • Sıkışma tipi inkontinans (Urge inkontinans)
 • Taşma inkontinansı
 • Karışık inkontinans

Stres İnkontinans

Öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma, egzersiz yapma gibi karın içi basıncı artıran durumlarda istemsiz idrar kaçırmaya stres inkontinans denir. Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma çeşididir. Kadınların yaklaşık %30-75’inde görülür.

Stres inkontinansın 2 nedeni vardır.

 • Üretral hipermobilite
 • İntrinsik üretral sfinkter yetmezliği

Pelvik taban kaslarının ve bağlarının zayıflaması sonucu üretral hipermobilite meydana gelir. Bu da stres inkontinansa neden olur. Özellikle normal doğum yapmış olma, iri bebek, zor doğum öyküsünün olması stres inkontinansa neden olur.

Öksürünce, hapşırınca veya gülünce normalde mesane boynu ve üretra hareket etmemelidir. Pelvik taban anatomisindeki zayıflık nedeniyle üretral hipermobilite oluşur ve idrar yapılan deliği kapalı tutmaya yarayan kaslar ve bağlar, karın içi basınç artınca üretrayı kapalı tutamaz ve idrar kaçağı olur.

Stres inkontinansta idrar kaçırma miktarı az veya çok olabilir. Öksürüp, hapşurunca olan birkaç damla idrar kaçağı kadının sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir. Bu durumda hastaya idrar kaçırma tedavisi vermek gerekir.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma (Urge İnkontinans)

Normal şartlarda idrarımız gelse bile ortam uygun değilse idrar yapmayı erteyebiliriz. Çünkü mesanenin kapasitesi 300-400 cc idrar depolayacak kadardır. Ancak sıkışma tipi inkontinansta günde 8 veya daha fazla ani idrar yapma isteği gelir ve tuvalete gitme ertelelenemez.

Ancak sıkışma tipi inkontinansda az miktarda idrar bile olsa o anda hasta tuvaletini yapmak ister, tuvalete gitmeyi erteleyemez. Bu duruma sıkışma tipi inkontinans denir. Tıbbi olarak da urge inkontinans olarak tanımlanır. Sıkışma tipi inkontinansta idrar kaçağı olmasa bile hastanın tuvalete yetişmekte zorlanması, idrar yapmayı erteleyememesi yine urge inkontinans tanısı koydurur.

Sıkışma tipi inkontinansın nedeni mesanedeki detrüsör kaslarının aşırı aktivitesidir (detrüsör hiperaktivite). Normalde mesane dolduğunda detrüsör kasları kasılır ve hastanın idrar yapma ihtiyacı olur. Sıkışma tipi idrar kaçırmada ise mesane azcık dolsa bile detrüsör kasları hemen uyarılır ve hastanın küçük tuvaleti gelir.

Taşma Tipi İdrar Tutamama

Stres inkontinans ve sıkışma tipi idrar kaçırma problemlerinde esas sorun idrarın depolanamamasıdır. Taşma tipi idrar kaçırmada ise esas sorun idrarın boşaltılmasındadır.

Taşma tipi idrar tutamamada hastanın mesanesi dolsa bile farkında olmaz, idrar yapası gelmez ve mesane full kapasite dolduğunda taşma şeklinde idrar kaçar. Diyabet, kronik alkolizm, kas gevşetici ilaç kullanımı taşma tipi idrar tutamamaya neden olabilir.

Karışık (Miks) İnkontinans

Kadınlarda karışık tip idrar kaçırma sık görülür. Genelde tek başına stres inkontinans veya sıkışma tipi idrar kaçırma görülmez. Genelde 2 tip idrar kaçırma problemi bir arada görülür. Karışık tip inkontinansı olan bir kadında tedaviye karar verirken hangi tip idrar kaçırma hastanın hayat kalitesini bozuyorsa tedavi ona yönelik verilmelidir.

İdrar Kaçırma Tanısı Nasıl Konur?

Hangi tip idrar kaçırma olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü hepsinin tedavisi birbirinden farklıdır. Bazı idrar tutamama türüne ilaç tedavisi verilirken bazılarına idrar kaçırma ameliyatı önerilir.

İdrar kaçırma tanısı öykü ve fizik muayene ile konur. Hastanın öyküsünden genelde hangi tip idrar kaçırma şikayeti olduğu anlaşılır. Ancak fizik muayene ile de bu tanı doğrulanmalıdır.

İdrar kaçırma tanısı koymak için aşağıdaki sorular mutlaka hastaya sorulmalıdır.

 • Öksürme, hapşırma ve gülmeyle idrar kaçırıyor musunuz?
 • Hiç aniden idrar yapma hissi gelip o an tuvalete gitmezseniz idrar kaçıracakmışsınız gibi oluyor mu?
 • Eğer evetse, o an tuvalete yetişemeden idrar kaçırıyor musunuz?
 • Sinirli, stresli olduğunuzda veya aceleniz olduğunda ani idrar yapma hissi oluyor mu?
 • İlişki esnasında veya sonrasında idrar kaçırıyor musunuz?
 • Günde kaç kez idrar yapıyorsunuz?
 • Gece yattıktan sonra kaç kez tuvalete kalkıyorsunuz?
 • Son 1 yıl içerisinde gece uyurken idrar kaçırdınız mı?
 • Ne kadar sıklıkla idrar kaçırıyorsunuz?
 • İdrar kaçırma nedeniyle ped kullanıyor musunuz?
 • Hiç mesane, idrar yolları veya böbreğinizde iltihaplanma oldu mu?
 • İdrar yaparken ağrı veya rahatsızlık oluyor mu?
 • Hiç idrar yaparken kan geldi mi?
 • İdrar yapmayı başlatmakta zorlanıyor musunuz?
 • İdrarınız normalden daha zayıf akıyor mu veya ıkınarak idrar yapmak zorunda kalıyor musunuz?
 • İdrar yaptıktan sonra, damlama tarzı idrar kaçırma oluyor mu veya mesanenin dolu olduğunu hissediyor musunuz?

Ayrıntılı öykünün ardından fizik muayeneye geçilir. Fizik muayene hastanın mesanesi biraz dolu iken yapılır. Kadına öksürmesi veya ıkınması söylenir. Öksürme veya ıkınma sırasında idrar kaçağının olup olmadığına bakılır. Buna stres test denir. Eğer öksürüp, ıkınınca idrar kaçırma oluyorsa stres test pozitif denir ve stres inkontinans tanısı konur.

Ayrıca mesane boynunun açısı öksürtme sırasında ölçülür. Eğer üretra öksürme ile aşırı hareketli ise üretral hipermobilite olduğu düşünülür. Bu da stres inkontinans ön tanısını koydurur.

Eğer tam tanı konulamadıysa, yani klinik ile hastanın muayenesi uyumsuzsa ürodinami testi hangi tip idrar kaçırma olduğunu anlamak için kullanılabilir.

İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma tedavisi, idrar kaçırma çeşidine göre değişir. Hastanın tedaviden fayda görmesi için doğru tanının konmuş olması çok önemlidir. Yanlış tedavi bırakın kadının şikayetlerini azaltmasını, şikayetlerini artırabilir.

İdrar kaçırma için öncelik konservatif tedavi yani ameliyatsız tedavi yapılmalıdır. Ameliyatsız idrar kaçırma tedavisine yanıt vermeyen stres inkontinanslı hastalara ameliyat yapılmalıdır.

Ameliyatsız İdrar Kaçırma Tedavisi

 1. Hayat tarzı değişiklikleri
  • Sıvı alımının azaltılması
  • Çay, kahve, alkol alımının azaltılması
  • Yatmadan 4 saat önce sıvı alımının kesilmesi
  • Kilo verme
  • Ağır kaldırmamak
  • Kabız kalmamak
 2. Pelvik taban egzersizleri (Kegel egzersizi)
 3. Fonksiyonel elektrik stimulasyonu
 4. Manyetik sandalye
 5. Vajinal konlar
 6. Mekanik araçlar
 7. Mesane eğitimi

Fonksiyonel elektrik stimulasyonu ile idrar kaçırma tedavisinde pudental sinire elektrik akımı verilir. Bu sayede pelvik taban kasları kasılarak güçlenir ve üretral basınç artar ve idrar kaçırma problemi azalır.

Manyetik sandalye ile idrar kaçırma tedavisinde de manyetik akım ile pelvik taban kaslarının kasılıp gevşemesi sağlanır. Bu sayede pelvik taban kasları kuvvetlendirilmeye çalışılır.

Vajinal kon ile idrar tutamama tedavisinde vajinaya ağırlık yerleştirilir. Bu ağırlıkların yere düşmemesi için hastadan vajina kaslarını yani pelvik taban kaslarını kasmaları istenir. Bu egzersiz günde 2 defa 15 dakikalık seanslar halinde yapılır.

Mesane eğitiminde belli aralıklarla hastanın tuvalete gitmesi istenir. Mesane eğitiminde amaç tuvalete gitme aralığını 2-4 saate çıkarmaktır. Önce yarım saat ile başlanır daha sonra haftalık bu süre uzatılır. Mesane eğitiminde amaç mesane ile beyin arasında koordinasyonun tekrar sağlanması, yani işeme refleksinin kontrol edilebilmesini sağlamaktır.

İdrar kaçırma tedavisinde uygulanan konservatif tedaviler hem stres inkontinans hem de sıkışma tipi (urge) idrar kaçırma tedavisinde etkilidir.

İdrar Kaçırma Egzersizleri

İdrar kaçırma egzersizleri pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizlerdir. Pelvik taban kasları dendiğinde levator ani kası, ekternal anal sfinkter ve çizgili üretral sfinkter akla gelir. Bu kaslar sağlam olduğunda idrar tutamama problemi azalır. Ayrıca bu hareketler mesane boynunu yukarı kaldırarak stres inkontinansın azalmasına faydası olur.

İdrar kaçırma egzersizlerine Kegel Egzersizi adı da verilir. Kegel egzersizinde pelvik taban kasları 10 sn kasılır ve 10 sn gevşetilir. Bu hareket 20 defa 3 set halinde yapılır. Kegel egzersizinin haftada en az 3-4 defa yapılması önerilir.

İdrar kaçırma egzersizleri düzenli yapıldığında etkisi 2 hafta sonra başlar ve ortalama 3 ay sonra hasta idrar kaçırma şikayetinde azalma olduğunu anlar. Ancak idrar kaçırma egzersizlerinin etkili olabilmesi için hareketlerin doğru şekilde ve düzenli olarak yapılması gerekir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Bitkisel Tedavi

Kadınlarda idrar kaçırmanın bitkisel tedavisinde idrar söktürücü etkisi olmayan bitkiler işe yarayabilir. Bitkisel çözümler tek başına işe yaramaz, standart tedavinin yanında destek tedavi olarak bitkisel kürler kullanılabilir.

İdrar kaçırma tedavisinde faydalı olabilecek bitkisel kürler şunlardır:

 • Plantain yaprağı
 • At kuyruğu
 • Rezene
 • Tarçın
 • Bitkisel karışım
  • Biberiye
  • Civanperçemi
  • Orman iplikçiği
  • Potentila kökü

İdrar Kaçırma Ameliyatı

Bugüne kadar yaklaşık 150 tip idrar kaçırma ameliyatı gündeme gelmiştir ve idrar kaçırma ameliyatları son 20 yılda oldukça gelişmiştir. İdrar kaçırma ameliyatında amaç bozulmuş olan üretrovezikal açıyı düzeltmektir.

İdrar tutamama için ilk önerilen ameliyat ön onarım ve üretral destek dikiş atılmasıydı. Ancak bu ameliyat yönteminin başarı oranı düşük olduğu için ve tekrarlama riski yüksek olduğu için günümüzde artık uygulanmamaktadır.

Bunun üzerine idrar kaçırma ameliyat yöntemi olarak açık sakrokolposüspansiyon tekniği geliştirilmiştir. Bu operasyonda mesane boynu ve üretra yukarıya asılır. Böylelikle mesane boynundaki sarkma ve üretral hipermobilite tedavi edilmiş olur.

Bu yöntemin idrar kaçırma tedavisinde başarı oranı oldukça yüksektir. Uzun yıllar boyunca idrar kaçırma ameliyatında altın standart ve en etkili ameliyat yöntemi olarak kabul edilmiştir.

Ancak bu ameliyat tekniğinin riski yüksek olduğu için ve iyileşme süreci uzun olduğu için açık yöntem yerine kapalı yani laparoskopik olarak yapılması önerilmiştir. Ancak kapalı yöntemle sakrokolpopeksi ameliyatı açık yönteme göre daha zor olduğu için, doğru yapılmadığında idrar kaçırma tedavisindeki etkinliğinin az olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Kapalı sakrokolopeksi ameliyatının zor olması, herkes tarafından yapılamaması nedeniyle idrar kaçırma tedavisinde askı ameliyatları (Midüretral Sling) geliştirilmiştir.

Günümüzde uygulanan idrar kaçırma ameliyatları özetlenecek olursa;

 • Ürotropeksi ameliyatı
  1. Burch Kolposüspansiyon
  2. Marshall-Marchetti Krantz
 • Sling ameliyatı (Askı ameliyatı)
  1. Pubovajinal sling ameliyatı
  2. Mid üretral sling ameliyatı
   • Retropubik sling ameliyatı
   • Single insizyon sling ameliyatı (Mini sling)
   • Tension free vajinal tape (TVT)
   • Transoburatuar tape (TOT)

Burch Kolposüspansiyon İdrar Tutamama Ameliyatı

İlk defa 1961 de ortaya atılan BURCH Kolposüspansiyon ameliyatı idrar kaçırma tedavisi için altın standart ameliyat olmuştur. BURCH ameliyatında ön vajina duvarı Cooper ligamana asılır. Böylelikle mesane boynu kaldırılmış olur.

BURCH ameliyatının etkinliği %85-90 civarındadır. Açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle bu ameliyat yapılabilir. Ancak kapalı ameliyat teknik olarak daha zordur ve mesane delinmesi gibi komplikasyonlar kapalı ameliyatta daha sık görülür. Bu nedenle laparoskopik teknik tecrübesi az olanların BURCH ameliyatını kapalı teknikle yapmaması önerilmektedir.

BURCH ameliyatı askı ameliyatlarına göre daha zor ameliyatlardır. Bu nedenle stres tipi idrar kaçırma probleminde ilk tercih askı ameliyatları olmalıdır. Askı ameliyatı yapılamayan veya askı ameliyatı sonra tekrar idrar kaçırma şikayeti olanlara BURCH ameliyatının yapılması önerilmektedir.

Pubovajinal Sling İdrar Kaçırma Ameliyatı

İdrar kaçırma ameliyatı için pubovajinal askı ameliyatı 1978’de tanımlanmıştır. Bu ameliyatın başarı şansı BURCH ameliyatı kadar yüksektir. Ancak midüretral sling ameliyatlarının gündeme gelmesi ile popülaritesini kaybetmiştir.

Çünkü pubovajinal sling ameliyatlarının idrar kaçırma tedavisinde etkinliği midüretral sling ameliyatları kadardır ama midüretral sling aneliyatları pubovajinal askı ameliyatına göre daha kolaydır.

Midüretral Askı Ameliyatı

Midüretral sling ameliyatları stres inkontinans için en sık uygulanan operasyon türüdür. Midüretral askı ameliyatları BURCH ve Pubovajinal sling ameliyatına göre;

 • Daha kolay
 • Komplikasyon daha az
 • Etkinliği aynı

Bu nedenle idrar kaçırma şikayeti olanlarda askı ameliyatları günümüzde daha sık uygulanmaktadır.

İdrar kaçırma tedavisi için askı ameliyatlarında üretra altına küçük bir kesi yapılarak, üretra ve mesane boynu yukarıda sağlam bir dokuya asılır. Böylelikle stres inkontinans tedavi edilmiş olur.

1990’larda askı ameliyatları popüler olmuş ve oldukça yaygın kullanılmıştır. İdrar kaçırma tedavisinde askı ameliyatlarının başarı oranının yüksek, komplikasyon oranının düşük olduğu ve hastanın iyileşme sürecinin hızlı olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

İdrar Kaçırma TVT (Transvajinal Tape) Ameliyatı

İdrar kaçırma için TVT ameliyatında iki ucunda iğne olan mesh vajinadan karın boşluğuna yerleştirilir. Bu yerleştirme sırasında mesane delinmesi görülebilir. Bu nedenle TVT ameliyatı sonrası mutlaka sistoskopi ile mesane yaralanması olup olmadığına bakılması gerekir.

Bu ameliyatın başarı oranı %70-90 civarındadır. TVT ameliyatının riskleri arasında şunlar vardır:

 • Urge inkontinans (sıkışma tipi idrar kaçırma)
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • İdrar birikmesi
 • İdrar yapamama
 • Mesane yaralanması

İdrar Kaçırma TOT (Transobturatuar Tape) Ameliyatı

İdrar kaçırma için TOT ameliyatı 2000’li yıllarda tanımlanmıştır. Bu ameliyatın gündeme gelmesinin nedeni TVT ameliyatındaki komplikasyonları yani riskleri azaltmaktır.

Yapılan çalışmalar TOT ameliyatınının daha kolay olduğu ve komplikasyon oranının retropubik askıya göre daha düşük olduğunu göstermiştir. Ancak TOT ameliyatında idrar kaçırmanın tekrarlama riskinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.

TOT ameliyatında sağ ve sol inferior pubik ramusa (klitorisin dış tarafı) 2küçük kesi yapılır. Ayrıca üretra altına da küçük bir kesi yapılır. Üretra altından iğne yardımı ile girilen mesh sağ ve sol yandaki kesilerden çıkarılır. Mesane boynu kaldırılır ve anatomi düzeltildiği için idrar kaçırma tedavi edilmiş olur.

TOT ameliyatında en önemli nokta meşi uygun gerginlikte yerleştirmektir. Eğer mesane boynu çok kaldırılırsa ameliyat sonrası kadın idrar yapamaz, az kalıdırılırsa da ameliyat sonrası idrar kaçırma problemi devam eder.

TOT ameliyatında hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur. Aynı gün hasta taburcu edilebilir ve normal hayatına dönebilir.

İdrar kaçırma ameliyatlarında en büyük sıkıntı idrar kaçırmanın tekrarlamasıdır. Bu nedenle idrar kaçırma ameliyatları sonrası hastaların ağır kaldırmaktan, kabız kalmaktan uzak durması gerekir. Bu şekilde idrar kaçırmanın nüks etmesi önlenmiş olur.

İdrar Kaçırma Mini-Sling Ameliyatı

Mini Sling ameliyatı TOT ameliyatından daha kolay ve riski daha az olan bir ameliyattır. Bu ameliyat için üretilmiş özel meshler vardır ve ameliyatta bu aletler ve mesh kullanılır.

Kolay ve minimal invazif bir yöntem olmasına rağmen etkinliği TOT ameliyatından daha azdır. Bu nedenle çok tercih edilmemektedir. Ancak uygun vakalarda mini TOT ameliyatı idrar kaçırma tedavisinde kullanılabilir.

İdrar Kaçırma Ameliyat Riskleri

İdrar kaçırma ameliyatı tecrübeli ellerde, doğru teknikle yapıldığında oldukça azdır. Ancak bu konuda tecrübesiz doktorlar tarafından yapıldığında aşağıdaki riskler görülebilir.

 • İdrar yapamama
 • İdrar kaçırmanın devam etmesi
 • Mesane ve üretra yaralanması
 • Damar yaralanmaları
 • Kanama
 • Mesh enfeksiyonu
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Anesteziye bağlı riskler

İdrar kaçırma ameliyatları ne kadar minimal invazif yöntemler de olsa bazı riskler taşır. Bu nedenle idrar kaçırma tedavisinde ilk tercih ameliyat olmamalıdır.

İdrar kaçırma tedavisinde öncelik davranışsal tedavi, pelvik taban egzersizleri ve ilaç tedavisi olmalıdır. Bu tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalara idrar kaçırma ameliyatı önerilmelidir.

Stres İnkontinans Tedavisi

Stres inkontinansa bağlı idrar kaçırma tedavisinde 3 basamak vardır.

 • Hayat tarzı değişiklikleri
 • Pelvik taban egzersizleri (Kegel egzersizleri)
 • İdrar kaçırma ameliyatı

Öksürüp, hapşurunca olan idrar kaçırma tedavisinde öncelik hayat tarzının değiştirilmesi ve pelvik taban egzersizleri ile pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesidir. Bu tedavilere yanıt vermeyen stres inkontinanslı hastaya ameliyat önerilir.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma Tedavisi

Sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisinde öncelikle davranışsal tedavi ve idrar kaçırma egzersizleri uygulanır. Bu tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen kadınlarda sıkışma tipi idrar kaçırma için ilaçlar kullanılır.

İdrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar mesane dolu olmadığı halde ani idrar yapma hissini oluşturan uyarıları yok eder. Bu anlamda en sık kullanılan idrar kaçırma ilaçları antikolinerjik ilaçlardır. Antikolinerjik (antimuskarinik) ilaçlar mesanedeki detrüsör kasının gereksiz yere kasılmasını engeller. Bu şekilde urge inkontinansı tedavi etmiş olur.

İdrar Kaçırma İlaçları Nelerdir?

İdrar kaçırma ilaçları esas urge inkontinans tipinde etkilidir. Stres inkontinansta ilaç tedavisi çok etkili değildir. Ancak kadında karışık tip idrar kaçırma varsa ilaç tedavisi bu hasta grubunda işe yarayabilir.

İdrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar antikolinerjik ilaçlardır. Bu ilaçlar sayesinde mesanedeki detrüsör kası istemsiz kasılmaz ve hastanın ani işeme isteği gelmez.

İdrar kaçırma ilaçları:

 • Oksibutinin
 • Tolterodin
 • Trospium
 • Solifenasin
 • Darifenasin
 • Foseterodin
 • Mirabegron
 • İmipramin

Geçici İdrar Kaçırma Tedavisi

Geçici idrar tutamama tedavisi altta yatan neden tedavi edilerek yapılır. Örneğin idrar kaçırmanın nedeni idrar yolu enfeksiyonu ise, idrar yolu enfeksiyonu tedavi edildiğinde idrar kaçırma da tedavi edilmiş olur.

Veya idrar kaçırmaya neden olan ilacın kesilmesi de idrar kaçırmayı tedavi etmiş olur. Bu nedenle idrar tutamam şikayeti ile gelen hastada idrar tutamamaya neden olabilecek ilaç kullanılıp kullanılmadığı mutlaka sorgulanmalıdır.

Taşma Tipi İdrar Tutamama Tedavisi

Taşma tipi idrar tutamama tedavisi altta yatan nedene göre değişir. Diyabet, kronik alkolizm, kas gevşetici ilaç kullanımı taşma tipi idrar tutamamaya neden olabilir.

Taşma tipi idrar kaçırma şikayeti olan kadında kan şekerinin kontrol altına alınması idrar kaçırmaya çözüm olacaktır. Veya kas gevşetici ilacın kesilmesi idrar kaçırmayı tedavi edecektir.

Kadınlarda İdrar Kaçırmaya Ne İyi Gelir?

İdrar kaçırmaya en iyi gelen yöntem günlük sıvı alımının azaltılmasıdır. Bunun dışında kahve, çay tüketiminin azaltılması da idrar kaçırmaya iyi gelir. Eğer hastanın fazla kilosu varsa kilo vermek de idrar kaçırmanın sıklığını ve şiddetini azaltabilir.

İdrar Kaçırma için Ne Yapmalıyız?

İdrar kaçırma için yapılması gereken muayene olmaktır. İdrar kaçırma yaşlanınca normal kabul edilen bir durum değildir ve tedavisi vardır.

Muayene olduğunuzda doktorunuz sizde hangi tip idrar kaçırma olduğunun tanısını koyar ve ona göre tedavi planlar. Basit ilaç tedavisi ile veya bazı hayat tarzı alışkanlıklarınızı değiştirerek idrar kaçırma probleminden kurtulabilirsiniz.

İdrar Kaçırma Sorunu Nasıl Çözülür?

İdrar kaçırma sorunu altta yatan nedenin ortaya konmasıyla çözülür. Bunun için de kadın doğum veya üroloji bölümünde muayene olup, idrar kaçırmanın nedeninin bulunması gerekir. Neden belli olduktan sonra uygun tedavi yöntemi ile idrar kaçırma sorunu çözülebilir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Hangi Bölüm Bakar?

Kadınlarda idrar kaçırma şikayetine kadın doğum veya üroloji bölümü bakar. Sadece idrar kaçırma şikayeti varsa üroloji bölümüne muayene olabilirsiniz. Ancak idrar kaçırma ile beraber rahim sarkması veya idrar torbası sarkması şikayetiniz varsa kadın hastalıkları ve doğum bölümünde muayene ve ameliyat olmanız daha doğru bir tercih olmuş olacaktır.

İdrar Tutamama Hangi Hastalığın Belirtisidir?

İdrar tutamama aşağıdaki hastalıkların belirtisi olabilir.

 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Diyabet
 • Pelvik taban anatomisinin bozulması
 • Detrüsör kası instabilitesi
 • Demans
 • Deliryum
 • Menopoz

İdrar Tutamama Problemi için Alınabilecek Önlemler

İdrar tutamama problemi hayat tarzında alınabilecek bazı önlemler ile çözülebilir. Alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Günlük sıvı alımının azaltılması
 • Alkol, çay, kahve tüketiminin azaltılması
 • Ağır kaldırmaktan kaçınma
 • Kilo verme
 • Pelvik taban egzersizleri (Kegel egzersizi)
 • Çok doğum yapmamak
 • Zor doğum şüphesi varsa sezaryen olmak

Ankara İdrar Kaçırma Ameliyatı ve Fiyatları

Ankara idrar kaçırma tedavisi için biz öncelikle konservatif tedavileri tercih ediyoruz. Konservatif tedavimiz kapsamında, beslenme önerileri, pelvik taban egzersizleri, mesane eğitimi ve ilaç tedavisi bulunmaktadır. Bu tedavilere yanıt vermeyen ve stres inkontinans tanısı konmuş hastalara ise idrar kaçırma ameliyatını öneriyoruz.

Ankara idrar kaçırma ameliyatı için ilk tercihimiz minimal invazif bir yöntem olan TOT ameliyatıdır. TOT ameliyatı Ankara da anlaşmalı özel hastanelerde en kaliteli meshler kullanılarak yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilmektedir.

TOT ameliyatı dışında uygun hastalarda BURCH ameliyatı da açık veya kapalı olarak uygulanabilmektedir.

İdrar kaçırma ameliyat fiyatları Ankara da yapılacak olan ameliyat çeşidine ve kullanılacak malzemelere göre değişir. TOT ameliyat ücreti BURCH ameliyatına göre daha azdır. Kapalı BURCH ameliyat fiyatı ise açık ameliyat ücretinden daha yüksektir. Çünkü kapalı idrar kaçırma ameliyatında özel alet ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Bu da Ankara idrar kaçırma ameliyat fiyatlarını etkilemektedir. Ortalama idrar kaçırma ameliyat fiyatları 10000-25000 arası değişmektedir.

Sonuç olarak, idrar kaçırma sorunu kadınlarda oldukça sık görülen ve tedavisi olan bir problemdir. Doğru tedavi için öncelikle hangi tip idrar kaçırma olduğu tanısı doğru konmalıdır.

Tüm idrar kaçırma çeşitlerinin tedavisinde öncelik ameliyatsız tedavi yöntemidir. İdrar kaçırma ameliyatı sadece ileri derecede anatomik bozukluğu olan ve konservatif tedavilere yanıt vermeyen hastalara önerilmelidir. Eğer idrar tutamama için ameliyat kararı verildiyse de öncelik minimal invazif yöntemler olmalıdır.

İdrar kaçırma tedavisi ve ameliyatı Prof. Dr. Deniz Ulaş tarafından en ileri teknolojik yöntemler kullanılarak Ankara da yapılmaktadır. İdrar kaçırma tedavisi ve ameliyat fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi almak için 05059819919 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Kaynakça

 1. Samuelsson E, Victor A, Svardsudd K. Determinants of urinary incontinence in a population of young and middle-aged women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000;79:208–15.
 2. Leanza V, Pisapia Cioffi G, Belfiore T, Biondi R. Urinary incontinence (UI): Psychological impact (PI) and quality of life (QoL) Urogynaecologia International Journal. 2009;23(2):39–46. [Google Scholar]
 3. Novara G, Ficarra V, Boscolo-Berto R, Secco S, Cavalleri S, Artibani W. Tension-free midurethral slings in the treatment of female stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of effectiveness. Eur Urol. 2007;52:663–78.[PubMed] [Google Scholar]
 4. Andrea Tanuri, Salzedas Lopes, Cezar Feldner Paulo, Jr, Zsuzsanna IK, Bella Jarmy-Di, et al. Rev Assoc Med Bras.3. Vol. 56. São Paulo: 2010. Retropubic or transobturator slings for treatment of stress urinary incontinence.
 5. Delorme E. Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. Prog Urol. 2001;11:1306–13.[PubMed] [Google Scholar]
 6. Novara G, Artibani W, Barber MD, et al. : Updated systematic review and meta-analysis of the comparative data on colposuspensions, pubovaginal slings, and midurethral tapes in the surgical treatment of female stress urinary incontinence.Eur Urol.2010;58(2):218–38. 10.1016/j.eururo.2010.04.022 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 7. Wing RR, West DS, Grady D, et al. : Effect of weight loss on urinary incontinence in overweight and obese women: results at 12 and 18 months.J Urol.2010;184(3):1005–10.
 8. Wood LN, Anger JT: Urinary incontinence in women.BMJ.2014;349:g4531. 10.1136/bmj.g4531 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 9. Riva D, Sacca V, Tonta A, Casolati E, Luerti M, Banfi G, et al. TVT versus TOT a randomised study at 1 year follow up (Abstract number 060). International Urogynecology Journal2006;17(Suppl 2):S93. [sr‐incont49150] [Google Scholar]
 10. Richter HE, Litman HJ, Lukacz ES, Sirls LT, Rickey L, Norton P, et al. Demographic and clinical predictors of treatment failure one year after midurethral sling surgery. Obstetrics and Gynecology2011;117(4):913‐21.
İletişime Geçin

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu