Kürtaj Ankara

Kürtaj, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak uygulanan kadın doğum işlemlerinden biridir. Ülkemizde her dört kadından biri, istenmeyen bir gebelik yaşamaktadır. Bir gebeliği sonlandırma kararı, psikolojik olarak çiftler için zor bir karardır.

Yine de, bir kadının istenmeyen gebeliğini güvenli ve yasal bir şekilde sonlandırma hakkı, onları yasa dışı ve sağlıksız koşullarda yapılan kürtajlardan koruyarak, kadın sağlığı ve hayatını muhafaza etmekte önemli bir rol oynar.

Kürtajın yasak olduğu dönemlerde, her yıl binlerce kadın, sağlıksız ve yasa dışı koşullarda, halk arasında ‘merdiven altı’ olarak bilinen yerlerde kürtaj yaptırdıkları için hayatlarını kaybediyordu. Bu ölüm oranını azaltmak amacıyla, belli kurallar çerçevesinde kürtaj yasallaştırılmıştır.

kurtaj ankara

Aile Planlaması Kanunu‘na göre, istenmeyen gebelikler, son adet tarihine göre hesaplanan 10. gebelik haftasına kadar isteğe bağlı olarak kürtajla sonlandırılabilir.

Ancak, kürtaj yasasında bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. “Kürtaj için en fazla kaç haftalık gebelik olmalıdır? Yasal olarak belirlenen kürtaj süresi nedir? Bekâr kadınlar kürtaj yaptırabilir mi?” gibi sorulara yanıt olarak; kürtajın nasıl yapıldığı, özellikle vakum yöntemiyle kürtajın uygulanışı, ve kürtajın olası riskleri yazının ilerleyen kısımlarında detaylı olarak anlatılmaktadır.

İçindekiler

Kürtaj Nedir?

Kürtaj, istenmeyen bir gebeliği veya istenen ama sağlıksız bir gebeliği sonlandırmak için yapılan cerrahi bir işlemdir. Halk arasında çocuk aldırma, bebek aldırma, gebelik sonlandırma, hamilelik sonlandırma, kürtaş veya kurtaş olarak da bilinen kürtaj aslında cerrahi olarak yaptırılan tıbbi düşük demektir.

Kürtaj kelime anlamı olarak “kazıma” anlamına gelir. Eskiden metal küretlerle rahim duvarı kazındığı için “kazıma” adını almıştır. Fakat modern tıpta kazıma yerine vakum aspirasyon yöntemi artık daha çok tercih edilmektedir.

Kürtaj işlemi gebeliklerde uygulanabildiği gibi gebelik dışı rahim duvarında kalınlaşma, adet düzensizliği gibi bazı jinekolojik problemlerde de uygulanabilir. Gebelik sonlandırma dışı yapılan kürtaja probe kürtaj adı verilir. Probe kürtajda rahimden parça alınarak patolojiye gönderilir. Bu şekilde hem tanı hem de tedavi yapılmış olur.

banner kurtaj

Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir?

Kürtaj aşağıdaki durumlardan biri varsa yapılabilir.

 • İstenmeyen gebelik
 • Anne karnında bebeğin gelişiminin durması
 • Bebekte yaşamla bağdaşmayan veya sonraki nesilleri etkileyecek sakatlık olması
 • Anne adayının hamile olduğunu bilmeden zararlı maddelere maruz kalması (ilaç, radyasyon vs)
 • Gebelik ve doğumun anne hayatını riske attığı durumlar (kalp hastalığı, akciğer hastalığı vs)
 • Rahim duvarında kalınlaşma
 • Rahim kanseri şüphesi varsa kürtaj tanı ve tedavi için uygulanabilir

Ülkemizde Kürtaj Yasal mı?

Bilinenin aksine Türkiye’de bebek aldırmak yasak değildir. Belli kurallara uyulduğu takdirde Türk Medeni Kanunu’na göre kürtaj yasal kabul edilmektedir.

Yasal Kürtaj Süresi Kaçtır?

“Bebek aldırmak yasak mı? Kürtaj kaç haftaya kadar yasal?” sorusunun cevabı Aile planlaması kanununa göre belirlenmiştir. Yasal kürtaj eğer isteğe bağlı bebek aldırma (çocuk aldırma) amaçlı yapılacaksa 24 Mayıs 1983’te yürürlüğe giren Aile Planlaması Kanununa göre istenmeyen gebelikler son adete göre 10. gebelik haftasına kadar isteğe bağlı olarak sonlandırılabilmektedir.

kurtaj ankara 2

Ancak, bebekte bir anomali olması, rahim içinde ölmesi ya da gebeliğin devam etmesinin anne sağlığını tehlikeye atması gibi durumlar söz konusu ise, 10 haftadan daha büyük gebeliklerde yasal kürtaj süresi aşıldığından, ancak heyet raporu ile 24. haftaya kadar yasal kürtaj yapılabilmektedir.

Hamilelik süresi, son adet kanaması baz alınarak hesaplanmaktadır ve ilişki tarihinden itibaren geçen süreden ortalama 2 hafta uzundur.

10 haftalık süre 2.5 aya tekabül etmektedir. Gebelik haftası son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanmakla beraber esas olan ultrason muayenesinde saptanan gebelik haftasıdır. Yasal kürtaj süresi ultrasona göre 10. gebelik haftasına kadardır. 10 haftadan büyük sağlıklı gebeliklerin kürtajı yasal değildir.

Ben istenmeyen gebelik nedeniyle kürtaj olacak olan hastalarıma, son defa düşünmelerini ve kararlarında net olup olmadıklarını soruyorum. Çocuğu aldırmaktan vazgeçip doğurmaları konusunda son bir defa düşünmelerini istiyorum. Kararlı olanlara da saygı duyup, işlemle ilgili her türlü ayrıntıyı anlatıp, ardından kürtaj işlemine alıyorum.

banner kurtaj 2

Kürtaj Kaç Haftaya Kadar Yapılır?

Kürtaj yasal olarak hamileliğin 10. haftasına kadar yapılır. 10. haftadan sonra kürtaj yasal değildir. 10 haftadan büyük gebeliklerde bazı durumlarda kürtaj gerekebilir. Böyle bir gereklilik varsa3 hekim imzalı heyet raporu çıkarılarak 10 haftadan sonra da kürtaj yapılabilir.

Kürtaj İçin Eş Onayı Gerekir mi?

Eğer kadın resmi olarak evli ise gebeliği sonlandırmak için mutlaka eş onayı istenir. Eğer resmi nikah yoksa yani bekar ise ve 18 yaşından büyükse eş onayı gerekmeden kendi rızası ile gebeliğini sonlandırabilir.

Evlilik Dışı Kürtaj Yasal mı?

Ülkemizde yasal olarak evlilik dışı kürtaj yapılabilir. Ama halk arasında nedense sanki evlilik dışı kürtaj yapılmaz algısı vardır. Bu düşünce doğru değildir. Evli olanlar eşinin de onayını alarak kürtaj yaptırabilirken evli olmayanlar 18 yaşından büyüklerse sadece kendi rızaları ile kürtaj yaptırabilirler.

Bekarlar Kürtaj Olabilir mi?

Bekarlar kürtaj olabilir mi? sorusu bize çok sık yöneltilen bir sorudur. Evet, evli olmayan, bekarlar yasal olarak sadece kendi onayları ile kürtaj olabilir. Partnerinin onayına gerek yoktur.

Ancak bekarların kürtaj olabilmesi için 18 yaşından büyük olmaları, yani reşit olmaları gerekir. Bekar hastalar 18 yaşından büyüklerse kendi rızalarıyla tek başlarına hamileliklerini yasal olarak sonlandırabilirler.

banner kurtaj

18 Yaşından Küçük Kişiler Kürtaj Olabilir mi?

Evet olabilir. Fakat, 18 yaşından küçük kişiler ancak velileri (anne – baba) ya da yasal vasilerinin izni ile kürtaj olabilirler. 15 yaşından küçükler ise aile onayları olsa bile adli makamlara bildirildikten sonra kürtaj olabilirler.

16 Yaşında Kürtaj Yapılır mı?

16 yaşında kürtaj yapılabilmesi için ebeveyn onayı gerekir. Anne ve babasının izni ile 16 yaşında genç kız kürtaj olabilir. 16 yaş altında ise anne babanın onayı olsa bile kürtaj yapılmaz. 16 yaş altı kürtajların resmi kurumlara bildirilmesi gerekir

18 yaşını doldurmamış olanlar ebeveynlerinin izni ile gebeliklerini sonlandırabilirler. Evli çiftlerde ise mutlaka eşinin onayı yasal olarak gerekmektedir.

Vakumla Kürtaj En Erken Ne Zaman Yapılır?

Son adet tarihinin ilk gününe göre 4-5 haftadan küçük gebelikler ultrasonla net görülemeyebilir. Gebelik kesesi net görülmeden kürtaj yapıldığında, bebek alınamayabilir (başarısız kürtaj) veya dış gebelik atlanabilir.

O yüzden mutlaka gebelik ultrasonla net görünür hale geldikten sonra bebek alınmalıdır. Yani kürtaj en erken gebeliğin 4. haftasında yapılır. Eğer alttan ultrasonda kese görülmüyorsa gebelik sonlandırma işlemi 1 hafta sonraya ertelenmelidir.

banner kurtaj 2

Gebelik Sonlandırmak İçin En Uygun Hafta Ne Zaman?

İstenmeyen hamilelik durumunda vakumla kürtaj için en uygun haftalar 5. 6. ve 7. gebelik haftalarıdır. 8.-10. gebelik haftaları arası kanama riski nedeniyle kürtajlar mutlaka bu konuda deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır.

Kürtaj Nasıl Yapılır?

Kürtaj, eskiden metal sivri küretlerle kazıyarak yapılırdı. Ancak bu yöntem ile yapılan kürtaj işleminde rahimde delinme veya rahimde yapışıklık riski daha yüksekti.

Vakumla kürtaj yöntemi bu nedenle birçok jinekolog tarafından günümüzde daha çok tercih edilmektedir. Vakumlu kürtaj dışında bazı özel durumlarda ise ilaçla kürtaj (düşük) yöntemi uygulanmaktadır(5).

Özet olarak gebelik sonlandırma işlemi 3 yöntemle yapılabilir.

 1. Dilatasyon Kürtaj
 2. Vakumla Kürtaj
 3. İlaçla Düşük

Vakumla Kürtaj Nasıl Yapılır?

Vakumla kürtaj yönteminde aşağıdaki basamaklar sırayla uygulanır.

 1. Vakumla kürtaj tekniğinde hasta jinekolojik masaya litotomi pozisyonunda yatar. Rahim ağzını görebilmek için hasta için uygun boyuttaki tek kullanımlık, steril vajinal spekülum takılır.
 2. Enfeksiyon riskini azaltmak için rahim ağzı antiseptik bir solüsyonla temizlenir. Ardından tenekülüm denilen bir aletle rahim ağzı sabitlenir ve rahim ağzı hafif çekilerek rahime uygun pozisyon verilir.
 3. Daha sonra ince plastik kanül yardımı ile rahim ağzından geçilerek rahim boşluğuna ulaşılır. Gebelik haftasına göre kullanılan plastik kanülün boyutu değişir. Gebelik haftası büyüdükçe kullanılan kanülün kalınlığı artar. Genelde 5, 6 veya 7 numaralı kanüller 10 haftalık gebelik kürtajı için için yeterli olmaktadır. Kürtajda kullanılan malzemeler, steril ve tek kullanımlıktır (kullan-at şeklinde).
 4. Plastik kanül ile rahim boşluğuna ulaştıktan sonra plastik kanülün dışardaki ucuna, negatif basınç sağlayacak şekilde kurulmuş olan karmen enjektörü takılır. Enjektörün düğmesi açılır ve rahim içindeki gebelik materyali negatif basınçla tahliye edilir. Bu işlem rahimde parça kalmadığından emin olunana kadar tekrarlanır.
 5. İşlem bittikten sonra rahim ağzı tekrar antiseptik solüsyonla temizlenir. Aletler çıkarılır, karmen enjektörüne bağlı kanüller çöpe atılır, başka hastada
 6. kullanılmaz. Bu işlemlerin hepsi toplamda 5-10 dakika sürer.
 7. Bazı durumlarda rahim ağzının dar olması nedeniyle plastik kanül rahim ağzından geçmeyebilir. Bu durumlarda ince bujiler ile rahim ağzı hafif genişletilir.
 8. Dilatasyon denilen bu işlem yapılırken çok dikkatli ve özenli davranmak gerekir. Çünkü kürtaj risklerinden biri olan rahim delinmesi, en çok dilatasyon esnasında olmaktadır.
 9. Ancak genel olarak hastaların %90-95’inde dilatasyona (genişletmeye) gerek kalmadan rahim boşluğuna ulaşılabilmekte ve kürtaj başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Vakumlu Kürtajın Avantajları

Vakumlu kürtajın avantajları şu şekilde sıranalabilir.

 1. Daha Az Ağrı
 2. Daha Az Kanama
 3. Daha Az Rahimin Delinme Riski
 4. Daha Erken Günlük Hayata Dönüş
 5. Daha Az Rahim içi Yapışıklık Riski

Dilatasyon Kürtaj

Vakumla kürtaj öncesi metal küretler ile kürtaj yapılmaktaydı. Ancak bu küretlerin rahimin içine girebilmesi için rahim ağzının buji ile dilate edilmesi gerekir. Dilate edildikten sonra gebelik haftasına uygun küret ile rahim duvarı kazınarak hamilelik sonlandırılır.

Dilatasyon kürtajın riski yüksek olduğu için artık kullanılmamaktadır. Vakumla kürtajın başarısız olduğu veya büyük gebelik haftalarında tercih edilebilir.

İlaçla Kürtaj (Düşük Hapı) Yöntemi

İlaçla düşük yaptırma yöntemi çoğunlukla 10 haftadan büyük gebelikleri sonlandırmak için kullanılır. Yasal olarak gebeliğin 10. haftasına kadar isteğe bağlı bebek alınabilir. Ancak bazen 10 haftadan büyük gebelikleri de sonlandırmak gerekebilir (Bebeğin kalp atışlarının durması, bebekte yaşamla bağdaşmayan veya sonraki nesilleri etkileyen ciddi sakatlıkların olması vb).

Bu durumlarda 3 hekim imzalı heyet raporu ile yasal olarak gebelik sonlandırılabilir. İlaçla düşük yöntemi (düşük hapı ile gebelik sonlandırma) 10 haftadan büyük gebeliklerde tercih edilir.

On haftadan küçük gebeliklerde ise düşük hapını kullanmaya gerek yoktur. Çünkü bu yöntemle hem süreç uzar (bazı hastalarda 2-3 gün sürebilir) hem de hastada kanama, rahimde parça kalması ve enfeksiyon riski artar. İçerde parça kalması durumunda ise yapılması gereken yine vakumlu kürtajdır. Bu nedenle ilaçla düşük 10 haftadan küçük gebeliklerde önerilmemektedir.

On haftadan büyük, özellikle de gebeliğin 12. haftasından sonraki kürtajda rahimde delinme, içeride parça kalması ve kanama gibi kürtaj riskleri arttığı için düşük hapı ile gebelik sonlandırma yöntemini tercih ediyoruz.

Düşük hapı olarak kullanılan ilaçlar sadece kadın doğum hekimleri tarafından kullanılabilir. Hastaların doktora danışmadan alıp kullanması tehlikelidir.

banner kurtaj 2

Probe Kürtaj (Rahimden Parça Alınması) Nedir?

Probe kürtaj rahim duvarı kalınlaşması kürtajı olarak da bilinir. Her hangi bir gebelik söz konusu değildir. Probe kürtajda rahimden parça (biyopsi) alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.

Rahim kanseri veya rahim duvarı kalınlaşması (endometriyal hiperplazi) olup olmadığı patoloji sonucuna göre belli olur ve hastanın tedavisi planlanır.

Probe kürtaja terapotik kürtaj da denir. Çünkü durmayan rahim kanamaları probe kürtaj ile durdurulabilir.

Rahim Duvarı Kalınlaşması Kürtajı ile Normal Kürtaj Aynı mı?

Evet. Her ikisinin de yapılış şekli aynıdır. Rahim duvarı kalınlaşması kürtajında, normal kürtajdan farklı olarak alınan materyal patolojik incelemeye gönderilir.

Probe kürtaj (rahimden parça alınması) normal gebelik kürtajı gibi yapılır. Anestezi olarak lokal veya genel anestezi uygulanabilir.

Bebek Aldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Gebelik sonlandırmak için yapılan vakumlu kürtaj işlemi sanılanın aksine uzun bir operasyon değildir. Vakumla kürtaj yaklaşık 5-10 dakika süren kısa bir işlemdir.

banner kurtaj

Boş Gebelikte Kürtaj Ne Kadar Sürer?

Boş gebelik kürtajı da istenmeyen gebelik kürtajı gibi 5-10 dakika sürer. Sadece boş gebelik kürtajında fetüs rahim duvarına daha yapışık olabileceği için bazı hastalarda kürtaş süresi biraz daha uzayabilir. Ayrıca boş gebelikte parça kalma riski daha yüksektir. Bu nedenle işlem sonrasında mutlaka rahimde parça kalıp kalmadığının ultrasonla kontrol edilmesi gerekir.

Genel Anestezi ile Vakumlu Kürtaj Ne Kadar Sürer?

Kürtaj öncesi muayene, hastanın hazırlanması, uyuması, uyanması ve kürtaş işlemi toplamda ortalama 15-20 dakika sürer. Aynı gün hasta taburcu edilir ve çocuk alındıktan hemen sonra normal hayatına dönebilir.

Çocuk Aldırma için Anestezi Gerekir mi?

Kürtaj sırasında acı hissedilip hissedilmeyeceği hastaları en çok kaygılandıran durumlardan biridir. Ağrı eşiği kişiden kişiye değişse de genel anlamda vakumla kürtaj işlemi sırasında ağrı, acı olur.

Bu nedenle hasta konforunu sağlamak için anestezisiz kürtaj yerine lokal anestezi ile veya genel anestezi ile kürtaj (uyutularak kürtaj) yöntemlerinden birini tercih etmek gerekir.

Peki hangi kürtaj yöntemi daha iyi? Genel anestezili mi (uyuyarak kürtaj) yoksa lokal anestezili mi (alttan uyuşturma)?

Çocuk aldırmada her iki anestezi yönteminin de kendine has avantaj ve dezavantajları vardır. Gelin bu faktörlere tek tek göz atalım.

Genel Anestezi (Sedasyon) ile Kürtaj

kurtaj ankara 3

Eğer genel anesteziye engel teşkil eden özel bir durum söz konusu değilse, genel anestezi ile kürtaj (uyutarak kürtaj) yöntemi hasta için her zaman daha konforludur.

Genellikle sedasyon adı verilen genel anestezi tipi tercih edilir. Sedasyon, hastanın damar yolundan verilen ilaçlarla uyutulması işlemidir.

Sedasyon anestezinin (uyutularak kürtaj), ameliyatlarda uygulanan narkozdan farkı, sedasyon anestezide daha düşük dozda ilaç kullanılmasıdır.

Narkozda hastanın kendisi soluk alıp veremediği için entübe edilir, sedasyon yönteminde ise hastanın solunumu durmaz, kürtaj esnasında kendisi nefes alıp vermeye devam eder. Ayrıca narkozun etkisi uzun sürer, sedasyon anestezinin etkisi ise sadece 5-10 dakika süre.

Sedasyon anestezide ilaç verildikten saniyeler sonra hasta uykuya dalar ve işlem biter bitmez hemen uyanır ve kendine gelir. Sedasyon aslında hafif uyku hali anlamına gelir. Bu nedenle sedasyon tehlikeli değildir. Ancak genel anestezi ile bebek aldırma işleminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

 • Hastanın kurtaşdan önceki 4 saat boyunca hiç bir şey yememiş ve içmemiş (su dahi içmemeli) olması gerekir. Çünkü kürtaş sırasında hasta derin uykudayken kusabilir ve mide içeriği akciğerlerine kaçabilir. Aspirasyon pnömonisi denilen ölümcül bir komplikasyon ortaya çıkabilir.
 • Genel anestezi ile kürtajda en önemli hususlardan biri de anestezinin işinin ehli anestezi uzmanı tarafından verilmesidir.

Eğer bu noktalara dikkat edilirse çocuk aldırma işlemindeki genel anestezi riskleri minimuma indirilir. Böylelikle genel anestezi ile uyuyarak, ağrısız ve güvenli kürtaj ile bebek aldırılabilir.

Biz de Ankara kürtaj kliniğinde anestezi uzmanının eşlik ettiği genel anestezili vakumla kürtaj yöntemini uygulamaktayız.

Lokal Anestezi ile Kürtaj

Lokal anestezi ile vakumlu kürtaj yöntemde rahim ağzı belli bölgelerden lokal anestezik bir madde ile uyuşturulur. Uyutularak kürtajdan farklı olarak, lokal anestezi ile yapılan operasyonda alttan uyuşturma kadın doğum uzmanı tarafından yapılır, anestezi uzmanına gerek yoktur.

Ancak lokal anestezi ile kürtaşda sadece rahim ağzı uyuşturulabilir. Halk arasında narkozsuz kürtaj da denilen bu işlemde tüm rahim uyuşturulamadığı için bebek aldırma işlemi esnasında adet ağrısına benzer ağrı hissedilebilir.

Lokal anestezi ile kurtaşda ağrı hissedilmesindeki en önemli etkenlerden biri de hastanın ağrı eşiğidir. Bazı hastalar lokal anestezi ile kürtajda hiç acı hissetmezken bazıları ciddi kürtaj ağrısı hissedebilir.

O yüzden kürtajdan yarım saat önce ağrı kesici alınması işleme bağlı ağrıyı azaltmada fayda sağlayabilir.

Özellikle ağrı eşiği düşük veya hiç doğum yapmamış ya da sezaryen ile doğum yapmış hastaların lokal anestezi yerine genel anestezi ile vakumlu kürtajı tercih etmeleri daha doğru olacaktır.

Kürtaj Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kürtaj öncesi hem hastanın hem de doktorun dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat edildiğinde kürtaj riski minimuma indirilebilir.

Hastanın Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Ankarada kürtaj yapan klinikler randevu ile çalışmaktadır. Kürtaj yapılacak merkezden öncelikle randevu almanız gerekir.
 • Operasyonun yapılacağı kliniğe mümkünse işlemden sonra size eşlik edecek bir arkadaşınızla veya eşinizle gidiniz.
 • Uyuyarak vakumla kürtaj için işlemden 4 saat öncesine kadar aç ve susuz kalınız. 4 saat boyunca aç ve susuz kalma gerekliliği, kürtaj ameliyatına özel bir durum olmayıp, genel anesteziye bağlı aspirasyon pnömoni riskini ortadan kaldırmak içindir. Burada bahsettiğimiz genel anestezi daha önce de belirttiğimiz gibi sedasyon anestezi dediğimiz hafif bir uyku halidir.
 • İşleme alınmadan hemen önce tuvalete giderek mesanenizi boşaltınız.
 • Kan uyuşmazlığı olup olmadığını öğrenmek için doktorunuz size mutlaka kan grubunuzu soracaktır. Bu nedenle kan grubunuzu bilerek kurtaj yapılacak hastaneye gidiniz.
 • Eğer kadının kan grubu negatif, eşinin kan grubu pozitif ise kan uyuşmazlığı var demektir. Eğer sizin kan grubunuz negatif ise mutlaka eşinizin veya partnerinizin de kan grubunu öğrenin. Eğer kan uyuşmazlığı varsa kürtajdan sonraki 72 saat için anti-D immünglobülinin (kan uyuşmazlığı iğnesi) hastaya yapılması gerekir. Yapılan bu iğne bundan sonraki gebelikte ortaya çıkabilecek kan uyuşmazlığına bağlı bebekte sakatlık riskini ortadan kaldıracaktır.
 • Devamlı kullandığınız ilaç veya kronik hastalığınız var ise doktorunuza söyleyiniz.

Doktorun Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Bebek aldırma işleminden önce hastanın genel sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı öykü alınır. Gebenin sağlık durumunda kurtaş işlemine engel teşkil edecek bir husus olup olmadığı tespit edilir. Riskli bir durum varsa gerekli testler yapıldıktan sonra kürtaj işlemi gerçekleştirilir.
 • Öykünün ardından ultrason ile gebelik haftası belirlenir. Eğer gebelik kesesi ultrason ile görünüyor ise vakumlu kürtaj yapılır. Eğer kese görülmeden kürtaş yapılırsa dış gebelik gözden kaçabilir veya bebek alınamayabilir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için genellikle gebelik kesesini görmeden Ankara’da kürtaj yapmıyoruz.
 • Ultrasonda gebelik kesesinin görülemediği durumlarda kanda BHCG bakmak gerekir. Çıkan değer eğer 1500-2000 mıu/ml ‘nin üzerinde ise vajinal ultrason (alttan ultrason) ile kesenin görülmesi gerekir. Eğer gebelik kesesi görülmüyorsa tanı dış gebeliktir. BHCG 1500 mıu/ml’nin altındaysa o zaman 1 hafta sonra tekrar ultrasonla bakmak gerekir.
 • İşlem genel anestezi ile yapılacaksa bir anestezi uzmanının da bebek aldırma işleminde bulunması gerekir.
 • Kürtaj öncesi gebeliğin sonlandırılmasına izin verildiğine dair hastadan imza alınır. Bu onam formu gizli kalır ve kesinlikle resmi kurumlarla paylaşılmaz. Ve bu bilgilere hasta rızası olmadan kimse ulaşamaz.

Kürtaj Sonrası İyileşme Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kürtaj sonrası aşağıdaki noktalara hastaların dikkat etmesi gerekir ve kürtaj doktoru bu konularda hastalarını uyarmalıdır.

 1. Vakumla kürtaj sonrası; hasta 10-20 dakika arası dinlendirilir. İşlem genel anestezi ile yapılmış ise anesteziye bağlı olarak hafif mide bulantısı, halsizlik, baş dönmesi, sersemlik gibi durumların görülmesi normaldir. 1-1.5 saat sonra bu bulgular azalarak kaybolacaktır. Ancak işlem sonrası uyku hali devam ettiği için o gün araba kullanmamanız ve dikkat gerektiren işler yapmamanız gerekir.
 2. Gebelik sonlandırıldıktan sonra adet sancısına benzer şekilde ağrıların olması normal bir durumdur. Kürtaj sonrası ağrı için doktorunuz size ağrı kesici yazacaktır. Ağrınız olması durumunda yazılan ağrı kesiciyi kullanabilirsiniz. Ancak yine de ağrıların artması ya da çok uzun sürmesi durumlarında mutlaka hekiminize başvurunuz.
 3. Kürtaj sonrası kanama 1 hafta -10 gün arasında sürebilir. Ya da kürtaj sonrası hiç kanama olmayabilir. Bu durumların hepsi normaldir. Ancak kürtaj sonrası kanama miktarı adetten daha fazla ise mutlaka doktorunuza haber veriniz.
 4. İşlemden sonra enfeksiyondan korunmak için doktorunuzun yazdığı antibiyotiği anlatıldığı şekilde mutlaka düzenli olarak kullanmanız gerekir (6).
 5. Enfeksiyon riski nedeniyle kürtaj sonrası cinsel ilişki 2 hafta olmamalıdır.
 6. Kürtaj sonrası istediğiniz yiyebilir, istediğinizi içebilirsiniz. Sadece aşırı yağlı, baharatlı yiyecekler bulantıya neden olabileceği için, bunlardan uzak durmanız tavsiye edilir.
 7. Kürtaj sonrası 1 hafta süreyle ayakta duş şeklinde banyo yapabilirsiniz, herhangi bir pansumana gerek yoktur. Yalnızca genital bölgenin temizliği yapılırken özen gösterilmesi, kürtaj sonrası 1 hafta kadar sabunla yıkama veya vajinal duş yapılmaması gerekir. Yalnızca su ile yıkama önerilir.
 8. Çocuk aldırma işleminden 1 hafta sonra hasta kontrole çağrılır.

Kürtaj Ankara olarak biz, gebelik sonlandırma işlemini ultrasonografi eşliğinde yapan bir merkez olduğumuz için, işlemden bir hafta 10 gün sonra hastanın tekrar kontrole gelmesine gerek kalmamaktadır.

Çünkü ultrasonografi eşliğinde yapılan işlemde, içeride parça kalması ya da rahimde delinme gibi kürtaj riskleriyle karşılaşma olasılığı minimuma inmektedir. Ama yine de son bir kontrol ve doğum kontrol yöntemlerine yönelik konsültasyon için kürtajdan 1 hafta sonra hastalarımızı kontrole çağırmaktayız.

Kürtajın Riskleri Nelerdir?

Her müdahalenin riskleri olduğu gibi vakumlu kürtajın da bazı riskleri vardır. Ancak gebelik haftası yasal kürtaj sınırında ise, hijyen kurallarına uyularak, tecrübeli bir hekim tarafından doğru bir teknik ile yapılan kürtajın riski yok denecek kadar azdır (7-9).

Kanama

Kanama işlem sırasında veya sonrasında az miktarda olabilir. Gebelik haftası 10 haftadan büyük olmadıkça aşırı kanama riski yoktur (10).

Enfeksiyon

Vakumla kürtaj işleminde rahim içerisine müdahale edildiği için enfeksiyon mümkündür. Enfeksiyon olmaması için kullanılan bütün aletlerin steril olması ve işlemden önce rahim ağzının antiseptik solüsyonla temizlenmesi gerekir.

Vakumla kürtajdan sonra da profilaktik antibiyotiğin düzenli kullanılması şarttır. Bu kurallara uyulduğu sürece kürtaj sonrası enfeksiyon (endometrit) gelişme riski çok düşüktür.

Rahmin Delinmesi (Uterus Perforasyonu)

Vakumla kürtaj uygulamasının artması ile birlikte çocuk aldırma sırasında rahmin delinme riski çok azalmıştır. En çok rahim delinmesi, rahim ağzı dar olanlarda rahim ağzı genişletilmeye çalışılırken kullanılan bujiler sebebiyle olur.

Çocuk aldırma işleminin rutin pratiğinde rahim ağzı genişletilmez. Ama bazı hastalarda rahim ağzı o kadar dardır ki, en ince kanülle bile rahim içine girilemez. İşte bu durumlarda buji kullanırken çok dikkatli olmak gerekir.

Rahim ağzının buji ile genişletilmesi işlemi ultrason eşliğinde yapıldığında rahim delinme riskini en aza iner. Biz de kliniğimizde daha güvenli olduğu için kürtajları ultrason eşliğinde yapmaktayız.

Rahim delinmesi komplikasyonu olduğunda önemli olan tanı koymaktır. Yani uterin perforasyonu gözden kaçırmamak gerekir. Rahim delinmesi olduğunda en büyük tehlike; Kanama ve Bağırsak yaralanmasıdır.

Eğer doktor rahimi deldiğini fark etmez ve kürtaj yapmaya devam ederse farkında olmadan bağırsakları tutup çekmeye çalışır. Bağırsaklarda zedelenme, yırtılma, parçalanmaya neden olur.

Bu nedenle rahim delinmesi olsa bile önemli olan bunu erkenden fark etmek, gözden kaçırmamaktır. Uterin perforasyon olduysa hastayı en azından 1 gün hastanede gözlem altında tutmak gerekir.

Gözlemde eğer iç kanama yoksa, hastanın vital bulguları stabilse cerrahi müdahaleye gerek yoktur, yakın takip yeterlidir. Ancak hastada iç kanama varsa, bu durumda ameliyatla yaralanan yerin tamir edilmesi gerekebilir.

Rahim İçinde Yapışıklık Olması (Asherman Sendromu)

Kürtaj sonrası çok nadir görülen bir komplikasyondur. Rahim içerisindeki dokunun travmaya aşırı reaksiyonel cevap vermesine veya rahim içerisinin aşırı kazınmasına bağlı olarak yapışıklıklar oluşabilir.

Metal küretlerle yapılan eski yöntem kürtaşlarda, vakumla kürtaja göre çok daha sık görülür. Bu komplikasyondan kaçınmak için vakum aspirasyon yöntemini kullanmak ve mümkünse rahim duvarını aşırı kazımamak gerekir. Gebelik sonlandırma işleminden sonra adet göremeyen hastalarda rahimde yapışıklık akla gelmelidir.

Başarısız Kürtaj (Bebeğin Alınamaması)

Ultrasonda görülmeyen veya çok küçük olan gebeliklerde bebeğin alınamaması riski ile karşı karşıya kalınabilir. Bu durumu engellemek için gebelik kesesi ultrasonda görünür hale gelmeden gebelik sonlandırılmamalı, kürtajdan hemen sonra rahimin temiz olduğu ultrasonla kontrol edilmelidir.

Başarısız Kürtaj Belirtileri

 • Hamilelik belirtilerinin devam etmesi
 • Kanama
 • Kasık ağrısı

Kürtaj sonrası bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza haber verin. Ultrason muayenesi ile bebeğin alınıp alınamadığı belli olacaktır. Eğer bebek alınmadıysa yani kürtaj başarısız olmuşsa işlem tekrar denenmelidir.

Rahimde Parça Kalması (Rest Plasenta)

Kürtajdan sonra nadiren rahim içerisinde parça kalabilir. Kürtajdan sonra kanamanın yoğun olması veya uzun sürmesi akla rahimde parça kalmasını getirir. Bu durumda öncelikle ilaçla içerideki parçanın atılması sağlanmaya çalışılır. Eğer parça atılamazsa o zaman tekrar ufak bir müdahale ile rahimin temizlenmesi gerekir.

Bu komplikasyonu önlemek için en doğrusu kürtaj biter bitmez, hasta uyanmadan ultrasonla rahimde parça kalıp kalmadığını kontrol etmektir.

Kürtajda “parça kalması” ne demektir?

Bazı durumlarda özellikle de 8 haftadan büyük gebelik haftalarında uygulanan kürtaj işleminde parça yani plasentaya ait kısımlar kalabilir ve hastada devam eden fazla kanamalara sebep olabilir. Böyle bir durumun olmaması için en doğrusu kürtajdan hemen sonra vajinal ultrasonografi ile rahim içinin kontrol edilmesidir.

Kürtaj sonraki günlerde şikayetler sonrası parça kaldığından muayene ile emin olunduğu durumlarda ise genellikle yapılan işlem bu parçaları temizlemek için daha kısa da olsa ikinci bir kürtaj yapılmasıdır.

Anesteziye Bağlı Riskler

Genel anesteziye bağlı en tehlikeli durum, aspirasyon pnömonisi dediğimiz mide içeriğinin akciğerlere kaçması sorunudur. Kurtaş sırasında midenin boş olması bu riski ortadan kaldırır.

Lokal anesteziye bağlı nadiren vazovagal senkop denilen bayılma gelişebilir ama bu durum kısa sürede kendiliğinden düzelir.

Vakumlu Kürtaj Sonrası Kanama ve Ağrı

Vakumlu kürtaj sonrası ilk 7-10 gün adet kanaması şeklinde kanama olabilir. Kanamanın rengi ve miktarı adet kanaması gibi olur. Bazı hastalarda ise kürtaj sonrası kanama hiç olmaz. Bu da normal olarak kabul edilir.

Ancak adetten daha fazla kanama olması durumunda muayene gerekir. Çünkü başarısız kürtaj veya içerde parça kalması durumunda normalden fazla kanama olabilir.

Vakumla kürtaj sonrası ağrı olmaz veya en fazla adet sancısı gibi ağrı olur. Eğer sancı ağrı kesicilerle geçmiyorsa veya çok şiddetli ise 3 durum akla gelir ve muayene şarttır.

 • İçerde parça kalması
 • Rahimde kan birikmesi
 • Rahmin delinmesi

Kürtaj Sonrası Cinsel İlişki

Kürtaj sonrası 14 gün cinsel ilişkiye girmemek, enfeksiyondan korunmak için çok önemlidir. 14 günden sonra ise korunarak cinsel ilişki olabilir. Kürtaj sonrası hemen hamile kalınabilir. Yani çocuk aldıran bir kadın hiç adet görmeden tekrar hamile kalabilir. Bu nedenle cinsel ilişkide korunmak gerekir.

Kızlık Zarı Bozulmadan Çocuk Alınabilir mi?

Nadiren de olsa bakire bayanlar kürtaj işlemi için bize başvurabilmektedirler. Unutmamak gerekir ki; tam bir cinsel ilişki olmadan da “sürtünme yolu” ile de gebelik oluşabilmektedir. Bu durumlarda uygun aletleri kullanarak kızlık zarına zarar vermeden kürtaj yapılabilir.

Tabi ki kızlık zarının bozulmayacağının garantisi hiçbir hastaya verilemez. Ancak sürtünme yolu ile gebe kalmış hastaların %90-95’de kızlık zarı bozulmadan kürtaj işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, kürtaj sonrası kızlık zarı dikimi düşünen hastalarda kürtajla birlikte aynı seansta kızlık zarı dikimi yapılmasında herhangi bir sakınca / engel yoktur.

Kürtaj Sonrası Hamilelik

Kürtaj sonrası hamilelik en erken 2-3 ay sonra olabilir. Çünkü vakumlu kürtaj bile olsa işlem sonrası rahimin toparlanması için 2-3 aylık süre gerekir. Kürtaj sonrası hemen hamile kalınırsa o bebekte düşük riski ve erken doğum riski daha yüksek olacaktır. Bu nedenle kürtaj sonrası hamilelik en erken 2-3 ay sonra düşünülebilir.

İlk Gebelikte Kürtaj Olmak Kısırlığa Neden Olur mu?

İlk gebeliğinde kürtaj olan kişilerin, bir daha gebe kalamayacağı şeklinde yanlış bir kanı vardır. Doğru şekilde ve tecrübeli kişilerce gereği gibi yapılan gebelik sonlandırmalarında böyle bir tehlike söz konusu değildir. Günümüzde hijyenik bir ortamda ve uygun teknikle tecrübeli hekimlerce ilk hamilelikte kürtaj da yapılsa zararı yok denecek kadar azdır.

Sorunsuz yapılan “vakum aspirasyon yöntemi” ile uygulanan bir kürtaj sonraki hamilelikler üzerinde olumsuz bir etki yaratma olasılığı çok düşüktür. Yani çocuk aldırma işlemi sırasında eğer bir komplikasyon yaşanmadıysa kürtaj sonrası kısırlık gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Gebeliğin Sonlanması İçin Kürtaj Dışında Bir Yöntem Var mıdır?

Ülkemizde ve bir çok ülkede istenmeyen bir gebeliğin sonlandırılmasının en geçerli yolu vakum aspirasyon yöntemiyle kürtaj yapılmasıdır. On haftadan küçük gebeliklerde ilaçla düşük veya düşük hapı ile kürtaj genellikle önerilmez.

Çünkü bu yöntemle hem süreç uzar (bazı hastalarda 2-3 gün sürebilir) hem de hastada kanama, rahimde parça kalması ve enfeksiyon riski artar. İçerde parça kalması durumunda ise yapılması gereken yine vakumlu kürtajdır. Bazı ülkelerde uygulanan düşük ilaçları ülkemizde bulunmamaktadır ve kullanım alanı da sınırlıdır.

Kürtajsız Gebelik Sonlandırmak Mümkün mü?

İlaçla düşük yaptırıldığında ve gebelik materyali tamamen dışarı atılırsa kürtajsız gebelik sonlandırılmış olur. Ancak içerde parça kalmadığından emin olmak için ultrasonla muayene etmek gerekir. Parça kaldıysa yine kürtajla rahimin temizlenmesi gerekir.

Kaç Haftalık Düşüklerde Kürtaj Gerekmez?

Kesin olmamakla birlikte 6-7 haftalık veya daha küçük düşüklerde genellikle kürtaj gerekmez. Çünkü tüm gebelik materyali embriyo ile birlikte atılır. 8 haftadan büyük düşüklerde ise çoğunlukla içerde parça kalır ve kürtaj gerekir.

Kürtaj Bilgileri ve Kayıtları Gizli Kalır mı?

Yasal olarak kürtaj bilgileri gizli kalır, çünkü her kadının yasal olarak mahremiyet hakkı vardır. Kürtaj bilgileri hasta gizliliği nedeniyle 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

Kürtaj işleminden hemen önce gebeliğin sonlandırılmasına izin verildiğine dair hastadan imza alınır. Bu form gizli kalır ve kesinlikle resmi kurumlarla paylaşılmaz. Kayıtlara geçmez. ve bu bilgilere hasta rızası olmadan kimse ulaşamaz.

Tıbbi Olarak Kürtaj Yapıldığı Anlaşılır mı?

Bebek alındıktan sonra hamileliği gösteren kanda BHCG (gebelik testi) hemen sıfırlanmaz. Ortalama 14 gün sonra sıfırlanır. Çocuk alındıktan sonraki ilk 14 gün içinde kanda gebelik testi bakılmadığı sürece hastanın kürtaj olduğu anlaşılmaz. Kürtaj sonrası rahim 1 hafta içinde toparlanır, bu yüzden hasta jinekolojik muayene olsa dahi kürtaj olduğu belli olmaz.

Alınan Bebek Ne Yapılıyor?

Gebeliğin 10. haftasına kadar olan kürtajda bebek küçük olduğu için ve tam fetus şeklinde olmadığı için kanla karışık pıhtı şeklinde gelir. Belirgin bir bebek görüntüsü yoktur. Bu nedenle 10. haftaya kadar olan kürtajda bebek tıbbi atık olarak değerlendirilir.

Eğer bebeğe genetik araştırma yapmak gerekiyorsa, kürtajla alınan bebek steril kapta genetik laboratuvarına gönderilir.

Bebek 12. haftadan itibaren fetus görünümünü alır. Kemikleşme 12. haftada başlar. Bu nedenle 12 haftadan büyük kürtajlarda bebek aileye teslim edilir.

Kürtajdan Sonra Ne Zaman Adet Olabilirim?

Kürtajdan sonraki özellikle 3.-5. günler arasında görülen kanamalar adet kanaması değildir ve bebek alınırken rahim içinde kalan kan pıhtıların kendiliğinden dışarı atılmasıdır ve bu tip kanamalar “kürtaj sonrası kanama” olup normaldir.

Normal adetinizi kürtajdan tam 1 ay sonra olursunuz. Ama kürtaş sonrası ilk adet 1 hafta 10 gün gecikmeli gelebilir. Bu durum da normaldir. 10 günden daha fazla adet gecikmesi olursa tekrar doktorunuza başvurunuz.

Kürtaj Sonrası Adet Neden Gecikir?

Kürtajın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen adet olamama durumunda öncelikle yeni bir gebeliği ekarte etmek gerekir. Çünkü kürtajdan sonra hiç adet olmadan da tekrar gebe kalınabilir. Yeni bir gebeliğin olmadığından emin olduktan sonra mutlaka jinekolojik değerlendirme gerekir.

Eğer adet gecikmesine sebep olan şey gebeliğin devamı veya rahim içerisinde oluşan Asherman Sendromu (rahim içersinde yoğun yapışıklıklar ) gibi bir problem değil ise basit ve olağan bir gecikme olarak değerlendirilip ilaçlar kullanılarak adet görülmesi sağlanır.

Kürtaj Ankara da Nerede Yaptırabilirim?

Çocuk aldırmak zorunda kaldıysanız ve işlemi nerede yaptırabilirim diye araştırmaya başladığınızda dikkat etmeniz gereken en önemli konu kürtaj merkezindeki hijyen ve sterilizasyondur. Kullanılan aletlerin size özel ve tek kullanımlık olup olmadığını muhakkak sorunuz.

Kürtajın hangi yöntemle yapılacağını, hangi anestezinin uygulanacağını ve anesteziyi kimin vereceğini araştırın. Çünkü, işlemi yapacak olan kadın doğum doktorunun tecrübesi kadar hastayı uyutacak anestezi doktorunun da tecrübesi çok önemlidir. Ankarada kürtaj yapan klinikler içerisinde, merkezimizde tüm bu koşullar sağlanmaktadır.

Ankara da kürtaj yapan yerler hastaneler ve özel klinikler (muayenehaneler) şeklinde ikiye ayrılır. Ankara kürtaj hastaneleri hem devlet hastaneleri hem de özel hastanelerde yapılabilmektedir.

Kürtaj kliniği olmayan veya prensip olarak kürtaja karşı olan özel hastaneler veya devlet hastanelerinde kürtaj yapılmamaktadır. Bir klinikte kürtaj yapılıp yapılmadığını öncesinde telefonla arayarak net olarak öğrenebilirsiniz.

Kürtaj Yapan Doktorlar Hangileridir?

Kürtaj yapan doktorlar, mutlaka ve mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmalıdır. Kürtaj işlemi yasal mevzuata uygun ve steril koşullarda yapılmalıdır. Kişinin genel sağlık durumu ve sonraki hamileliklerin sağlıklı olması açısından, mutlaka alanında uzman hekimlere, kürtaj merkezlerine, kürtaj yapan hastanelere, kürtaj yapan kliniklere başvurulması gerekir.

Maalesef, Ankara kürtaj merkezleri veya Ankara kürtaj doktoru adı altında yasa dışı ve sağlıksız koşullarda kaçak kürtaj yapan yerler bulunmaktadır. Bu tarz illegal kürtaj merkezi ve kürtaj yapan yerlere dikkat edilmesi, tespitinde şikayet edilmesi ve mutlaka tanınmış saygın uzman doktorlara başvurulması sağlığınız açısından çok önemlidir.

Ankara’da Kürtaj Yaptırmak İsteyen Kişiler İçin

Ankara’da kürtaj olmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken temel nokta, alanında tecrübeli, donanımlı ekipmanlar kullanan bir kadın doğum uzmanına başvurmalarıdır.

Bir kez daha tekrar etmem gerekirse, özellikle bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri HİJYEN’dir. Biz, kürtaj merkezimizde hijyene ve sterilizasyona son derece önem vermekteyiz. Tüm aletler tek kullanımlıktır, hastaya özeldir.

Hastalarımızın bu detayları, kürtaj yaptıracakları kürtaj merkezinde sorgulamaları ve buna göre seçim yapmaları çok önemlidir. Kürtaj operasyonu öncesi yapılan muayenenin özenli ve detaylı olması da en az işlem kadar önemlidir.

Bazı kürtaj merkezlerinde genel anestezi uygulanmazken bazı özel kliniklerde uyuyarak vakum aspirasyon kürtaj yapılmaktadır. Özel klinikler arasındaki kürtaj ücretlerini kıyaslarken anestezi yöntemini göz ardı etmemeniz gerekir.

Sadece kürtaj parası ne kadar sorusuna değil, kürtajda kullanılan malzemeler, yapılacak olan anestezi yöntemi, Ankara kürtaj doktor tavsiye edilmiş mi, gerçek hasta yorumları gibi faktörlere de odaklanmanız gerekir.

Kürtaj Yapan Doktor Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ankara kürtaj doktor seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktör daha önce kürtaj yaptıranların tavsiyesi ve referansıdır.

İşlemin steril şartlarda, tek kullanımlık aletlerle, vakum aspirasyonu ile yapılması en sağlıklı ve güvenilir olandır. Ayrıca kürtaj doktoru seçiminde yapılacak olan anestezi de hasta konforu için çok önemlidir. Özel kürtaj kliniklerinin çoğunda genel anestezi ile işlem uygulanmaktadır.

Ankara Kürtaj Fiyatları

kurtaj ankara 4

Kürtaj fiyatları kürtajla ilgili bize en sık sorulan sorudur. Kürtaj fiyatlarını belirleyen bir çok faktör vardır.

Kürtaj fiyatlarını etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 1. Gebelik haftası
 2. Anestezi yöntemi
 3. Kullanılan malzemeler
 4. Kürtaj yapılan şehir ve semt
 5. Doktorun fiyat politikası kürtaj fiyatlarını belirler

Kürtaj fiyatlarını etkileyen en önemli etken gebelik haftasıdır. Yasal kürtajın 10 haftaya kadar yapılabildiğini belirtmiştim. Ancak 5 haftalık kürtaj ile 10 haftalık kürtajın riski ve zorluğu aynı değildir. Bu nedenle fiyatları da aynı değildir. 5-6 haftalık gebelik kürtajı kolay iken, 9-10 haftalık gebelik sonlandırma daha zor, kanama, rahim delinmesi gibi riskler daha çok görülebilmektedir. Bir işlemin riski ne kadar çoksa kürtaj ücreti de daha pahalı olacaktır.

Genel olarak 8. gebelik haftasından sonra Ankara kürtaj fiyatları artmaktadır, çünkü kanama riski 8. haftadan sonra daha sık görülmektedir. Kürtaj fiyatları 8 haftaya kadar ortalama 1500-2500 TL arasındadır. 8 haftadan sonra ise her hafta için 750-1000 TL kadar artmaktadır.

Ankara kürtaj fiyatlarını, uygulanacak anestezi yöntemi de etkiler. Genel anestezi ile gebelik sonlandırmanın ücreti, lokal anestezi yöntemine göre daha yüksektir. Çünkü genel anesteziyi verecek olan anestezi doktoru Ankara kürtaj fiyatlarını artırır.

Kürtaj ücretleri şehirden şehire, hatta semtten semte göre bile değişkenlik gösterebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, “kürtaj fiyatları Ankara” ile “İstanbul kürtaj fiyatları” bile farklılık gösterebilmektedir. Hatta Ankara’daki Kızılay, Cebeci, Sincan, Çayyolu, Çukurambar, Çankaya semtleri arasında bile kürtaj ücretleri değişken olabilmektedir.

Evlilik Dışı Kürtaj Fiyatları

Evlilik dışı kürtaj reşit kadında yasaldır. Yani 18 yaşını bitirmiş ama evli olmayan bir kadın kendi isteği ile kürtaj yaptırabilir. Evlilik dışı kürtaj fiyatları ise evli olanların kürtaj fiyatı ile aynıdır ve ortalama KÜRTAJ FİYATI 1500-5000 TL arasındadır. Gebelik haftası, narkoz yöntemi ve kliniğe göre evlilik dışı kürtaj fiyatları değişmektedir.

Ankara’da vakumlu kürtaj Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş tarafından uygulanmaktadır. Hasta gizliliğine uyarak, hijyenik ortamda yapılan ağrısız kürtaj yöntemi ve fiyatları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 0 505 9819919 ‘dan bizi arayabilir ve randevu alabilirsiniz.

Çocuk Aldırma ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Bugüne kadar hastalarımızın bize yönelttiği sorulardan yola çıkarak, kürtaj ile ilgili en çok merak edilen konuları bir başlık altında topladık.

Vakumlu Kürtajın Avantajı Nedir?

“Niye vakumlu kürtaj?” sorusu sıkça bizlere sorulmaktadır. Vakumla kürtaj yapmanın bize sağladığı en büyük avantaj işlemin kısa sürede, en az komplikasyon ve ağrıya neden olarak rahim duvarına zarar vermeden gebeliğin tahliyesini yapmamıza olanak sağlamasıdır. Ayrıca bu yöntemde tek kullanımlık aletler kullanıldığı için enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır. Özellikle erken gebelik haftalarında uygulandığında, hasta çok kısa bir sürede güvenli ve sağlıklı bir şekilde gebeliğini sonlandırabilmektedir.

Çocuk Aldırmanın Riskleri Var mıdır?

Tecrübeli bir hekim tarafından uygun teknikle, hijyen kurallarına uyularak yapılan vakumla kürtajda risk yok denecek kadar azdır.

Eskiden Kürtaj Nasıl Yapılırdı?

Eskiden küret adı verilen ve uçları keskin kaşıklara benzeyen aletlerle kürtaj yapılır ve rahmin için kazınarak gebelik sonlandırılırdı. Aletler steril edilerek farklı hastalara tekrar tekrar kullanılırdı. Günümüzde ise kürtaj yapmak amacıyla modern, güvenli ve tek kullanımlık aletler kullanılmaktadır. Bu şekilde kürtajın riskleri minimuma indirilebilmektedir.

Kürtaj Olurken Acı Duyulur mu?

Evet kürtaj olurken acı duyulur. Bu nedenle anestezisiz kürtaj önerilmez. Ya lokal anestezi ile kürtaj ya da genel anestezi ile kürtaj tercih edilmelidir. Biz kendi kliniğimizde çoğunlukla genel anestezi (sedasyon) ile vakumla kürtaj işlemini uygulamaktayız.

Kürtaj Olurken Acı Duyulur mu?

Evet kürtaj olurken acı duyulur. Bu nedenle anestezisiz kürtaj önerilmez. Ya lokal anestezi ile kürtaj ya da genel anestezi ile kürtaj tercih edilmelidir. Biz kendi kliniğimizde çoğunlukla genel anestezi (sedasyon) ile vakumla kürtaj işlemini uygulamaktayız.

Lokal Anestezi ile Kürtaj Acı Verir mi?

Lokal anestezi ile kürtajda sadece rahim ağzı uyuşturulduğu (alttan uyuşturma) için ister istemez adet sancısına benzer ağrı hissedilebilir. Genel anestezi ile çocuk aldırma işleminde ise en ufak acı, sancı hissedilmez.

Lokal anestezi kürtaj yorumları

Lokal anestezi ile kürtaj yorumları hastadan hastaya çok değişkenlik gösterir. Bazı hastalar hafif adet sancısı gibi ağrı tariflerken, bazıları ise korkunç ağrılı olduğunu söylüyor. Çünkü hastanın ağrı eşiği lokal anestezili kürtajda duyulan ağrı şiddetini etkiler. Ama genel kürtaj yorumlarına bakıldığında lokal anestezili kürtajda acı hissedilir.

Kaç Kere Kürtaj Olunabilir?

Her müdahale gibi vakumla kürtajın da bazı riskleri vardır. Kürtaş kesinlikle bir korunma yöntemi değildir, mecbur kalındığında yapılan bir işlemdir. Kürtaj sayısı arttıkça riskin arttığını göz önünde bulundurarak uygun doğum kontrol yöntemleriyle korunmak en sağlıklısıdır. Tabi işlemin doğru kişilerce ve doğru koşullarda yapılması, kürtaj sonrası sağlıklı hamilelik için en önemli faktördür.

Kürtajdan Sonra Doğum Kontrol Hapı Kullanımı

İstenmeyen gebelik sonlandırıldıktan sonra doğum kontrol hapı kullanımı için ilk adet döneminin 2. günü beklenmelidir. Kürtajdan 1 ay sonra adet görüldüğü düşünüldüğünde, doğum kontrol hapına kurtaşdan 1 ay sonraki adetin 2. gününde başlamak gerekir. Düzenli kullanıldığında doğum kontrol hapları ilk ay korumaya başlar.

Kürtajdan Sonra Ne Zaman Spiral Taktırılabilir?

Spiral, kürtaj esnasında takılabildiği gibi kürtajdan 1 ay sonraki adet döneminde de takılabilir.

Vakumla Kürtaj Sonrası İlaç Kullanılır mı?

Evet, bebek aldırma işleminin ardından doktorunuzun reçete ettiği antibiyotik ve ağrı kesici ilaçları düzenli kullanmanız gerekir. Bu konuda doktorunuza danışmadan, kendi kararınızla ilacı bırakma ya da ilaç seçme gibi davranışlardan kaçınınız.

Kürtaj Sonrası Cinsel İlişki

Enfeksiyon riski nedeniyle gebelik sonlandırma işleminden sonraki ilk 15 gün cinsel ilişkiye girilmemelidir. Cinsel ilişkiye girmek için beklenen süre geçtikten sonra; doktorunuzun cinsel ilişkide korunma tavsiyesi oldu ise mutlaka bu talimatlara uymanız gerekir.

Kürtajdan Sonra Doğum Kontrol Yöntemleri

İstenmeyen gebeliğe bağlı kürtaj sonrası doktorunuzla mutlaka doğum kontrol yöntemlerini konuşunuz. Sizin için hangi yöntemin uygun olduğuna beraber karar verin ve sonrası için etkili bir yöntemle korunun.

Bebek Alındıktan Sonra Ne Zaman Duş Alınabilir?

Kürtaj sonrası aynı gün duş alınabilir. Kürtaj sonrası duş alırken ilk bir hafta ayakta duş alınması, su dolu küvete yatarak duş alınmaması tavsiye edilir.

Vakumla Kürtaj Sonrası Denize / Havuza Ne Zaman Girilebilir?

Enfeksiyon riski sebebiyle; işlem sonrası ilk 15 gün denize / havuza girilmemelidir.

İşlem Sonrası Dinlenme (İstirahat) Gerekir mi?

Hayır kürtaj sonrası istirahate gerek yoktur. İlk 1-2 saat genel anesteziden kaynaklı sersemlik, halsizlik olabilir. Ama bu etkiler yavaş yavaş azalarak 1-2 saatte geçer. Sonrasında hemen normal hayatına dönebilir. Sadece araba kullanmak vs gibi dikkat gerektiren aktivitelerde bulunmaması gerekir.

Bebek Aldırma İşlemi Sonrası Ne Zaman İşime Dönebilirim?

Kürtaj sonrası hastanede kalmaya gerek yoktur. Aynı gün veya ertesi gün hasta rahatlıkla işine dönebilir. İşlemi yapan hekim zaten duruma göre sizi yönlendirecektir. İstirahat raporu verilmesine gerek yoktur.

İşlem Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

Kürtaj sonrası iyileşme süreci çok kısadır. Hasta aynı gün veya ertesi gün normal hayatına dönebilir.

Operasyon Sonrası Rahim Ne Zaman Toparlanır?

Kürtaj sonrası rahim 10-15 günde içinde toparlanır ve tamamen iyileşir.

Kürtaj Sonrası Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Geçer?

Gebelik sonlandırıldıktan sonra hamilelik belirtileri yavaş yavaş azalır ve 1 hafta içinde hamilelik belirtileri tamamen geçer.

Vakumlu Kürtaj Sonrası Ağrı Olur mu?

Operasyondan sonra 1 hafta boyunca kasıklarda ve belde hafif ağrı olması normaldir, çünkü rahim eski haline dönerken rahimin kasılmasına bağlı kasıklarda, bacağa vuran hafif ağrılar olabilir. Bu durumda doktorunuzun yazdığı ağrı kesici ilacı kullanabilirsiniz. Eğer ağrılar çok şiddetliyse ve ağrı kesici ile azalmıyorsa doktorunuzu aramanız gerekir.

Kürtaj Sonrası Kanama Olmaması Normal mi?

Kürtaş sonrası hiç kanama olmayabilir veya 3-4 gün kanama olmayıp sonra kanama başlayabilir. Bunların hepsi normaldir.

İşlem Sonrası Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?

Kürtajdan sonra kötü kokulu akıntı, ateş, üşüme, titreme veya kasıklarda ağrı olması enfeksiyonu düşündürür. Eğer bu enfeksiyon tedavi edilmezse tüplere doğru yayılıp, tüplerde tıkanıklığa neden olabilir. Bu da ilerde kısırlığa veya dış gebeliğe zemin hazırlayabilir. Bu şikayetleriniz varsa enfeksiyon yayılmadan hemen doktorunuza haber vermeniz gerekir.

Bebek Alındıktan Sonra Adet (Regl) Düzensizliği

Kürtajdan sonra adet düzeninde kısa vadeli bozulma olması normal bir durumdur. İşlemden 30-40 gün sonraki adet kanamasının miktarı az veya çok, kanama süresi uzun ya da kısa olabilir. Bunların hepsi normal kabul edilir. Ancak adet düzensizliği sonraki aylarda devam ederse, bu konu ile ilgili doktorunuza bilgi vermeniz gerekir.

Vakumlu Kürtaj Sonrası Tekrar Hamile Kalınabilir mi?

En çok merak edilen konulardan biri de budur. Vakumlu kürtaj işlemi sonrası ilk adet görülmeden bile hamile kalan bir çok hastayla karşılaştım. O yüzden gebelik istemeyen hastaların işlemden hemen sonra uygun bir doğum kontrol yöntemiyle korunmaya başlaması gerekir. İlk gebelikte kürtaj tehlikeli mi? sorusu da merak edilmektedir. İlk gebelikte kürtajla 3. gebelikteki kürtaj arasında risk açısından pek fark yoktur. Her ikisinin de benzer riskleri vardır.

Bebek Alındıktan Sonra Tekrar Hamile Kalmak İçin Ne Kadar Beklemek Gerekir?

Sağlıklı bir gebelik için kürtajdan sonraki 2-3 ay tekrar hamile kalmamak gerekir. 3 ay uygun bir doğum kontrol yöntemiyle korunduktan sonra yeni bir hamilelik planlanabilir.

Düşükten Sonra Kürtaj Yapılması Şart mıdır?

Hayır şart değildir. Ultrasonla içerde parça kalmadığından emin olunduysa, düşükten sonra kürtaja gerek yoktur. Ama düşük sonrası rahimde parça kaldıysa, kanama ve enfeksiyon riski nedeniyle rahimin ufak bir operasyonla temizlenmesi gerekir.

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Kimlere Yapılır?

Eğer kadının kan grubu pozitif, eşinin kan grubu negatif ise kürtajdan sonraki ilk 72 saat içinde anti-D immünglobülinin (kan uyuşmazlığı iğnesi) hastaya yapılması gerekir. Yapılan bu iğne bundan sonraki gebelikte kan uyuşmazlığına bağlı ortaya çıkabilecek bebekte sakatlık riskini ortadan kaldıracaktır.

Kürtaj fiyatları için belirleyici nedir?

Kürtaj fiyatları için belirleyici en temel etken, müdahalenin yapıldığı merkezin kendi fiyatlandırma politikasıdır. Ayrıca vakumla kürtaj esnasında bir kez kullanılıp atılan kanüllerin kalitesi ve tercih edilen anestezi şekli de kürtaj fiyatlarını etkilemektedir. Anestezi yöntemi dışında anestezinin kimin tarafından verileceği de çocuk aldırma ücretlerini etkiler. Eğer hasta anestezi doktoru tarafından uyutulacaksa kürtaj fiyatı biraz daha yüksek olacaktır.

Kürtaj Ankara Fiyatları Ne Kadar?

Kürtaj Ankara fiyatlarını etkileyen faktörler, birçok tıbbi uygulama gibi, kürtaj yapan doktorun tecrübesi, ünvanı, işlemlerde kullandığı malzemelerin kalitesi ve maliyeti, uyguladığı fiyat politikası gibi etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Uygulanacak anestezi yöntemi de Ankara kürtaj fiyatlarını etkiler. Gebelik sonlandırılması için yapılan çocuk aldırma işlemi ortalama 5-10 dakika sürmekte ve ofis şartlarında yapılabilmektedir. Ülkemizde gebeliğin 10. Haftasına kadar isteğe bağlı olarak gebelik sonlandırılabilmektedir. Hastanın 18 yasından büyük olması ve eğer hasta evliyse eşinin yazılı rızasının olması gerekmektedir. Bekar bayanlar ise eğer 18 yaşından büyüklerse kendi istekleri ile kürtaj olabilirler.

Kürtajdan sonra ilk adet sancılı olur mu?

Kürtajdan sonra ilk adet sancılı olabilir çünkü kürtaj sonrası adet 7-10 gün gecikebilir ve bu gecikme rahim duvarında normalden fazla kalınlaşmaya neden olur. Bu da kürtaj sonrası ilk adetin sancılı, ağrılı geçmesine neden olabilir.

Kürtaj sonrası Beta HCG ne zaman düşer?

Kürtaj sonrası beta HCG yavaş yavaş düşmeye başlar ve 14 günde sıfırlanır. Bu nedenle kürtaj sonrası erken gebelik testinde veya kanda beta hcg testinde gebelik varmış gibi sonuç pozitif çıkacaktır.

Kürtaj operasyonu geçiren biri ne kadar sürede iyileşir?

Kürtaj sonrası hastanın hastanede kalmasına gerek yoktur. İşlem sonrası hemen normal hayatına dönebilir, iyileşmesi için bir sürece gerek yoktur.

Devlet hastanesinde kürtaj yapılır mı?

Yasal olarak 10. haftaya kadar devlet hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj yapılır. Ancak doktor kürtaj yapmak istemiyorsa kimse zorla kürtaj yaptıramaz. Bu nedenle yasal olmasına rağmen tüm devlet hastanelerinde kürtaj yapılmamaktadır.

Kürtaj sonrası muayene nasıl yapılır?

Kürtaj sonrası muayene vajinal ultrasonla yapılır. Ultrasonla içerde parça kalıp kalmadığı araştırılır. Eğer hastanın akıntı, kötü koku şikayeti varsa spekülüm ile alttan jinekolojik muayenenin yapılması gerekir.

Vajinismusu olan bir kadına kürtaj yapılabilir mi?

Vajinismus hastalığında ilişki gerçekleşemez ama yine de gebelik oluşabilir. Eğer vajinismuslu bir hastaya kürtaj yapılacaksa genel anestezi altında yapılması hastanın konforu için çok önemlidir.

Referanslar

 1. Sedgh G, Bearak J, Singh S, Bankole A, Popinchalk A, Ganatra B, et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels and trends. Lancet May 11.
 2. Ganatra B, Gerdts C, Rossier C, et al. : Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010-14: estimates from a Bayesian hierarchical model. 2017;390(10110):2372–81. 10.1016/S0140-6736(17)31794-4.
 3. TC CUMHURBAŞKANLIĞI MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ Kanun Numarası 2827, yayımlandığı R.Gazete Tarih : 27/5/1983, sayı : 18059, yayımlandığı düstur: tertip: 5, Cilt: 22, sayfa: 352.
 4. World Health Organization: Health Worker Roles in Providing Safe Abortion Care and Post-Abortion Contraception.Accessed 18 June 2018.2015.[Google Scholar]
 5. Sawaya GF, Grady D, Kerlikowske K, et al. : Antibiotics at the time of induced abortion: the case for universal prophylaxis based on a meta-analysis.Obstet Gynecol.1996;87(5 Pt 2):884–90.
 6. Raymond EG, Grossman D, Weaver MA, et al. : Mortality of induced abortion, other outpatient surgical procedures and common activities in the United States. Contraception.2014;90(5):476–9. 10.1016/j.contraception.2014.07.012.
 7. Raymond EG, Grimes DA: The comparative safety of legal induced abortion and childbirth in the United States. Obstet Gynecol.2012;119(2 Pt 1):215–9. 10.1097/AOG.0b013e31823fe923.[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] F1000 Recommendation
 8. World Health Organization: Health Worker Roles in Providing Safe Abortion Care and Post-Abortion Contraception.Accessed 18 June 2018.2015.
 9. Lohr PA, Starling JE, Scott JG, et al. : Simultaneous Compared With Interval Medical Abortion Regimens Where Home Use Is Restricted. Obstet Gynecol. 2018;131(4):635–41. 10.1097/AOG.0000000000002536.[PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] F1000 Recommendation
İletişime Geçin

İletişime Geçin

Hızlı iletişim için formu doldurun ve size hemen ulaşalım

Başa dön tuşu